Γνωσιτεχνία

Gnositexnia web

Η Γνωσιτεχνία είναι μια πρωτοποριακή διαδικτυακή σελίδα που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σε μαθητές και γονείς.

Η ιστοσελίδα μας αποσκοπεί στο να μυήσει τον χρήστη στο μαγικό κόσμο της γνώσης, με δημιουργικότητα και φαντασία. Ο εκπαιδευτικός θα συναντήσει δημιουργικές δραστηριότητες, φύλλα εργασίας και αξιολογήσεις για να εμπλουτίσει τη διδασκαλία του. Ο μαθητής θα έχει την ευκαιρία να λύσει τις απορίες του, να εξασκηθεί στο μάθημα της ημέρας, λαμβάνοντας ανατροφοδότηση.

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος ανταποκρίνεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις μάθησης, βασισμένο στα δικά μας σχολικά εγχειρίδια.

www.gnositexnia.com
Αναζήτηση στη "Φ"


| |

Ακολουθήστε τη "Φ" στα social media