Σώμα Εθελοντών Λεμεσού

Εθελοντική προσφορά εθελοντών
Ψυχαγωγία, συντροφιά και μικροεξυπηρετήσεις σε άτομα που έχουν ανάγκη
Φροντιστηριακά μαθήματα σε παιδιά
Εθελοντική εργασία σε υπηρεσίες/ιδρύματα/κτλ.
Στήριξη και κοινωνικοποίηση ευπαθών ατόμων

Δραστηριότητες
Δραστηριότητες για αναγνώριση της προσφοράς των εθελοντών
Τοποθετήσεις εθελοντών για εθελοντική προσφορά
Διάφορες δραστηριότητες εθελοντών
Δραστηριότητες εθελοντών στο πλαίσιο της Εβδομάδας Εθελοντισμού
Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για τον εθελοντισμό
Αναζήτηση στη "Φ"


| |

Ακολουθήστε τη "Φ" στα social media