Αντρέας Νεοφύτου

Ολοκλήρωσε τις Πανεπιστημιακές του Σπουδές το 1982 με διάκριση και ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως Λογιστής – Ελεγκτής πρώτα στο Ελεγκτικό οίκο P. Kalopetrides and Co. και αργότερα στον Οίκο K.P.M.G. Peat Μarwick/Μεταξάς Λοιζίδης Συρίμης.

Το 1985 ίδρυσε το Ινστιτούτο «ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ» που διευθύνει και διδάσκει ανελλιπώς από τότε τα Μαθήματα Λογιστικής και Πολιτικής Οικονομίας. Το 1999 ανταποκρινόμενος στις ανάγκες της σύγχρονης τεχνολογίας ίδρυσε το Cyber Kids Limassol Center.

Έχει αναπτύξει έντονη οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική δραστηριότητα. Συγγραφέας του βιβλίου Πολιτικής Οικονομίας «Ειδικό Βοήθημα» για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Είναι διαπιστευμένος Εκπαιδευτής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Πρόεδρος της Ε.Ε. ΕΔΕΚ Λεμεσού. Ήταν υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές του 2001 και υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού το 2007.

Πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Καθηγητών Οικονομικών Μαθημάτων, Μέλος της Επιτροπής του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Αυτοτελώς Εργαζομένων Λτδ. Συμμετείχε σε ημερίδες και σεμινάρια για Οικονομικά, Λογιστικά και Εκπαιδευτικά θέματα, για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και σύγχρονη τεχνολογία.

Διετέλεσε μεταξύ άλλων Πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Ινστιτούτων Λεμεσού, Γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Ινστιτούτων Κύπρου, Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποδήμων και Φίλων Κελοκεδάρων. Ιδρυτικό Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ανέργων και Απασχολουμένων Επιστημόνων Κύπρου.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣΑναζήτηση στη "Φ"


| |

Ακολουθήστε τη "Φ" στα social media