Το Στέκι

«Το Στέκι» ως χώρος δραστηριοποίησης των νέων υπάρχει από τον Ιούνιο του 1987. Η πρώτη του στέγη ήταν στην οδό Ανεξαρτησίας μέχρι το 2007. Το Στέκι αδρανοποιήθηκε για 5 χρόνια και τώρα επαναδραστηριοποιείται στο νέο του χώρο.

Ο πολιτιστικός όμιλος «Το Στέκι» ιδρύθηκε στη Λεμεσό το 1996 και οι σκοποί για τους οποίους ιδρύθηκε είναι οι εξής:

α) Η προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και η συμβολή στην ανάπτυξη της πολιτιστικής κίνησης ανάμεσα στη νεολαία.
β) Η διοργάνωση, παρουσίαση, και παραγωγή πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
γ) Η δημιουργία χορευτικού ομίλου ή άλλων πολιτιστικών ομίλων.
δ) Η διοργάνωση και προώθηση εκδηλώσεων που θα ανεβάζουν το πολιτιστικό επίπεδο των νέων στη Λεμεσό.
ε) Η διαμόρφωση, ετοιμασία και δημιουργία προγραμμάτων τα οποία εξυπηρετούν και προωθούν τους πιο πάνω σκοπούς.
Αναζήτηση στη "Φ"


| |

Ακολουθήστε τη "Φ" στα social media