Τερματικό Φυσικού ΑερίουΟι εξελίξεις που αφορούν στην εξερεύνηση υδρογονανθράκων εντός της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου οριοθετούν, σε μεγάλο βαθμό, την αναγκαιότητα υιοθέτησης συγκεκριμένης στρατηγικής και αναλυτικού οδικού χάρτη για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου.

Η δεδηλωμένη θέση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και της Κυβέρνησης καταδεικνύει ακριβώς τη σημασία και τις προοπτικές που προκύπτουν από την εξεύρεση υδρογονανθράκων εντός της ΑΟΖ της χώρας μας και οριοθετεί τις συγκεκριμένες στρατηγικές που θα ακολουθηθούν για την πλήρη εκμετάλλευσή του.

Όπως έχει δηλωθεί κατ' επανάληψη, η δημιουργία Τερματικού Σταθμού Φυσικού Αερίου στην Κύπρο προκύπτει ως άρρητη ανάγκη, η υλοποίηση της οποίας θα επιφέρει στον Τόπο μας σημαντικά πλεονεκτήματα και θα τον καταστήσει σημαντικό ενεργειακό κέντρο στην περιοχή και όχι μόνο. Αναφέρεται απλά ότι στην επικράτεια της Ευρώπης, υπάρχει μόνο ένας τερματικός σταθμός υγροποίησης φυσικού αερίου (LNGPlant), ο οποίος βρίσκεται στο Hammerfest της Νορβηγίας και επεξεργάζεται το φυσικό αέριο από το κοίτασμα Snoehvit στη Νορβηγική θάλασσα.

Η ανακοίνωση από πλευράς της εταιρείας NobleEnergy προ ολίγων ημερών ότι η λύση της δημιουργίας τερματικού σταθμού αποτελεί την ενδεικνυόμενη οδό που μπορεί να υλοποιηθεί σε 48 μήνες περίπου από την υπογραφή της τελικής επενδυτικής απόφασης, ως επίσης και οι θετικές απόψεις των άλλων εταιρειών που έχουν αδειοδοτηθεί για έρευνες εντός της Κυπριακής ΑΟΖ, Total, ENIκαι KOGAS για συμμετοχή τους στο τερματικό, αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικές κινήσεις που στηρίζονται στην απόφαση της Κυβέρνησης για κατασκευή του τερματικού σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου – τον πρώτο τέτοιο σταθμό στην θάλασσα της Μεσογείου και τον δεύτερο σταθμό στην Ευρώπη. Ως τέτοιος, ο τερματικός σταθμός θα μπορεί να επιλειτουργήσει θετικά στην αναβάθμιση της σημασίας της Κύπρου, η οποία θα καταστεί ενεργειακό κέντρο και διαμετακομιστικός σταθμός φυσικού αερίου.

Οι ποσότητες φυσικού αερίου που έχει ανακαλύψει η Nobleείναι αρκούντως ικανοποιητικές για την επένδυση στην κατασκευή σταθμού υγροποίησης, ειδικά αν ληφθούν υπόψη και οι προθέσεις άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να επενδύσουν σε αυτό το εγχείρημα αλλά και η δυνατότητα μεταφοράς φυσικού αερίου από το Ισραήλ προς υγροποίηση στην Κύπρο. Σημειώνεται εδώ ότι η Nobleέχει ανακαλύψει μέχρι στιγμής 38tcf φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ οι εταιρείες Total, ENI καιKOGAS που έχουν λάβει άδεια για έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΖ παρουσιάζονται ιδιαίτερα θετικές ως προς την ύπαρξη ικανοποιητικών ποσοτήτων αξιοποιήσιμου φυσικού αερίου στα οικόπεδα τα οποία εκμεταλλεύονται, με τις ερευνητικές γεωτρήσεις να προγραμματίζονται να λάβουν χώρα εντός του 2014-2015, καθιστώντας την υλοποίηση του οροσήμου του 2019-2020 για την κατασκευή και λειτουργία τερματικού σταθμού υγροποίησης ρεαλιστική.

Η διαδικασία κατασκευής και λειτουργίας του τερματικού σταθμού υγροποίησης θα υποβοηθήσει, σε σημαντικά μεγάλο βαθμό, και την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας, αφού θα ανοιχθεί μεγάλος αριθμός θέσεων εργασίας σε συγκεκριμένους τομείς που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του σταθμού.

*Δρ Αντώνη Στ. Στυλιανού Λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, LL.B Law Bristol, Ph.D in Law – International Law and Human Rights (Kent), Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας


Αναζήτηση