10 απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Αναπηρικού ΚινήματοςΚαταθέτω  ποιο κάτω,  πρόσθετα και πλέον εξειδικευμένα αιτήματα – απαιτήσεις  του Ευρωπαϊκού Αναπηρικού Κινήματος ( ENIL)  σε συνέχεια αυτών του  έχομε ήδη προβάλει του EDF προς τα κόμματα,  τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο και σε όλους τους υποψηφίους. ευρωβουλευτές. Από τους οποίους και απαιτούμε τοποθέτηση ( πρώτα το κόμμα και ακολούθως οι υποψήφιοι).

Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ και το κυπριακό  ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ  ΑΠΑΙΤΕΙ:

1. Κατοχύρωση  του νομικού  δικαιώματος  των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) να ζουν ανεξάρτητα και να δύνανται να γίνουν αξιόλογα μέλη της κοινωνίας:  Γεγονός  που απαιτεί η Σύμβαση των Η.Ε. και την οποία η  Κύπρος έχει προσυπογράψει.

2. Να στηριχθούν οι δραστήριοι ΜΚΟ σε εθνικό επίπεδο, ώστε  να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία επενδύσεων για την υποστήριξη προγραμμάτων Προσωπική Βοήθεια και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης:

3. Να εξασφαλιστεί η χρήση των σωστών όρων της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ , όπως και εφαρμογή τους,  από όλους τους κρατικούς  φορείς , όπως το Κίνημα Ανεξάρτητη Διαβίωση τους καθορίζει :

4.  Για να εισαχθεί  ειδική Διεύθυνση για θέματα Αναπηρίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο:

5. Να παρέχεται περισσότερη χρηματοδότηση για τις τοπικές και εθνικές  (ΜΚΟ) μη κυβερνητικές οργανώσεις που διοικούνται από ανθρώπους με αναπηρίες

6. Να τερματιστούν οι  περικοπές στις υπηρεσίες και τα ωφελήματα  για τα άτομα με Αναπηρία  και Ειδικές Ανάγκες, η οικονομική κρίση δεν αποτελεί δικαιολογία παραβίασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κανενός.

7.  Να εξασφαλιστεί η δυνατότητα  σε άτομα με αναπηρία να έχουν πρόσβαση σε όλες τις βασικές  δημόσιες υπηρεσίες:

8.  Να ενισχυθεί η προστασία των ατόμων με αναπηρία κατά των διακρίσεων (σε όλους τους τομείς) σε επίπεδο ΕΕ:

9.  Να διασφαλιστεί η χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση για όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και τους νέους:

10. Να σταματήσει τα κονδύλια της ΕΕ που επενδύονται σε τομείς που παρεμποδίζουν άμεσα ή έμμεσα την εξέλιξη της Ανεξάρτητης Διαβίωσης, των  ΑμεΑ.

Τώρα που έχει ξεκινήσει η προεκλογική εκστρατεία και στη Κύπρο θα πρέπει να γνωρίζουν τα κόμματα αλλά και οι υποψήφιοι, ότι η δράση, οι θέσεις τους και ο τρόπος που τις προωθούν θα πρέπει να είναι εναρμονισμένες με την Ευρωπαϊκή αντίληψη περί Κοινωνικού Κράτους ( οι θέσεις τις Τρόικας που εφαρμόζουν στη Κύπρο, μάλλον δεν είναι Ευρωπαϊκές) και πλέον ειδικά με τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Αναπηρικού Κινήματος. Και σίγουρα η αποχή δεν αποτελεί για το κίνημα διέξοδο μάλλον τείνομε προς το ΛΕΥΚΟ.


Αναζήτηση