Η καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιώνΗ παιδική σεξουαλική κακοποίηση αποτελεί, αναντίρρητα, ειδεχθές και αποτρόπαιο έγκλημα. Δυστυχώς, ελάχιστες περιπτώσεις φθάνουν ενώπιον της δικαιοσύνης, γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό, λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά δεδομένα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που οριοθετούν το μέγεθος του προβλήματος στο 20% - Ένα στα Πέντε.

Με αφορμή το στατιστικό αυτό δεδομένο, το Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθέτησε την εκστρατεία «Ένα στα Πέντε» το 2010 στη Ρώμη, με την έναρξη της εκστρατείας να γίνεται στο Michele di Ripa, ένα κέντρο κράτησης ανηλίκων που αποτελεί συμβολικά σημαντικό χώρο για την έναρξη μιας εκστρατείας που στοχεύει, στο γενικό της πλαίσιο, να προωθήσει και να προστατεύσει τα δικαιώματα των παιδιών. Ένας από τους στόχους της εκστρατείας είναι και η κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Σεξουαλική Κακοποίηση των Παιδιών, γνωστή ως Σύμβαση Λανζαρότε.

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει τη Σύμβαση στις 25 Οκτωβρίου 2007 (την ημέρα υιοθέτησης της Σύμβασης) αλλά δεν την έχει ακόμη κυρώσει, δηλαδή ενσωματώσει στην εσωτερική της έννομη τάξη όπως απαιτείται από το Κυπριακό Δίκαιο. Οι βασικοί σκοποί της Σύμβασης Λανζαρότε είναι η πρόληψη και η καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης και, τέλος, η προώθηση της εθνικής και διεθνούς συνεργασίας ενάντια στη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση παιδιών.

Η Σύμβαση ορίζει τη σεξουαλική κακοποίηση ως συμμετοχή σε σεξουαλικές δραστηριότητες με ένα παιδί που δεν έχει φτάσει στη νόμιμη ηλικία για σεξουαλικές δραστηριότητες, ή τη συμμετοχή σε σεξουαλικές δραστηριότητες με ένα παιδί όπου γίνεται χρήση εξαναγκασμού, βίας ή απειλών, ή κατάχρηση αναγνωρισμένης θέσης εμπιστοσύνης, εξουσίας ή επιρροής επί του παιδιού, ή κατάχρηση μιας ιδιαίτερα ευάλωτης κατάστασης του παιδιού.

Επιπρόσθετα, με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει στις 13 Δεκεμβρίου 2011 την Οδηγία 2011/92/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Η οδηγία θεσπίζει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων στον τομέα της σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, της παιδικής πορνογραφίας και της άγρας παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς. Καθιερώνει επίσης διατάξεις για την ενίσχυση της πρόληψης των εν λόγω εγκλημάτων και την προστασία των θυμάτων τους που διαφέρουν, κατά το μάλλον ή ήττον, από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει στην Κύπρο.

Καταληκτικά, τονίζεται ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση παιδιών αποτελεί ένα θέμα μείζονος σημασίας για κάθε κοινωνία και η καταπολέμηση τέτοιων περιστατικών πρέπει πάντοτε να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα για κάθε κράτος, αφού η οποιαδήποτε βία εναντίον παιδιών δεν μπορεί ποτέ να νομιμοποιείται ή να δικαιολογείται και η κάθε μορφής βία κατά παιδιών μπορεί να προληφθεί, εάν υπάρχει το απαραίτητο εκείνο νομοθετικό πλαίσιο που να διέπει τέτοιες περιπτώσεις και να επιβάλλει αποτρεπτικές ποινές στους παραβάτες, ως επίσης να διασφαλίζει, στον μέγιστο βαθμό, την προστασία των θυμάτων.

ΔΡ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Λέκτορας Νομικής στο

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας


Αναζήτηση