10 προτάσεις για τα Μη Εξυπηρετούμενα ΔάνειαΤο ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων εξελίσσεται σε μείζων θέμα που θα δημιουργήσει, σταδιακά, τρομακτικές επιπτώσεις τόσο στην κυπριακή οικονομία όσο και στην κυπριακή κοινωνία.

Πρόκειται για ένα δύσκολο και πολυσύθετο πρόβλημα στο οποίο όμως πρέπει άμεσα να δοθούν ξεκάθαρες και βιώσιμες λύσεις. Λύσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των τραπεζών αλλά κυρίως θα επικεντρώνονται στη σωτηρία των κυπριακών νοικοκυριών αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για την οριστική επίλυση του θέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων η ΕΔΕΚ εισηγήθηκε πρόσφατα δέκα συγκεκριμένα μέτρα:

Άμεση αναδιάρθρωση όλων των βιώσιμων δανείων με βάση τον κώδικα της Κεντρικής Τράπεζας με επέκταση του χρόνου αποπληρωμής ώστε το δάνειο να γίνει εξυπηρετούμενο και να δοθεί μόνιμη λύση.

Ενίσχυση του ρόλου του τραπεζικού διαμεσολαβητή ώστε να διασφαλίζεται η σωστή και δίκαιη μεταχείριση των δανειοληπτών.

Άμεση μείωση των επιτοκίων που είναι τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη.

Ισορροπημένα και εφαρμόσιμα μέτρα για τη μόνιμη κατοικία των ευπαθών ομάδων και την επιχειρηματική στέγη με τρόπο ώστε αφενός να διασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή, χωρίς να παρέχονται αντικίνητρα σε αυτούς που μπορούν να καταβάλουν τις δόσεις τους, και αφετέρου να μην επηρεάζεται η κεφαλαιακή βάση των τραπεζών. Η ΕΔΕΚ κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση για τη μόνιμη κατοικία από το 2012.

Επανεξέταση των μη βιώσιμων δανείων που κακώς δόθηκαν με στόχο την εξεύρεση το λιγότερο οδυνηρών λύσεων. Πολλοί δανειολήπτες είναι έτοιμοι να παραχωρήσουν συγκεκριμένα ενυπόθηκα ακίνητα για μείωση της έκθεσης τους σε δάνεια και θα πρέπει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να έχουν ξεκάθαρες και διαφανείς διαδικασίες.

Δημιουργία επιτροπής υπό την αιγίδα της Κεντρικής Τράπεζας με σκοπό τη συνεννόηση μεταξύ όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του Συνεργατισμού, στις περιπτώσεις δανειοληπτών με δάνεια σε διάφορους οργανισμούς και πολλαπλές εξασφαλίσεις, ώστε να βρεθούν οι καλύτερες λύσεις.

Να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα στις περιπτώσεις μεγαλοφειλετών που ενώ έχουν τη δυνατότητα στρατηγικά δεν αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τις πτωχεύσεις και τη φερεγγυότητα των δανειοληπτών ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα δανειολήπτη και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Συνεχής παρακολούθηση των δανειοληπτών ώστε να υπάρξει η βέλτιστη επιχειρηματική αξιοποίηση των υποθηκών και όπου είναι δυνατόν η παροχή συμβουλών στις επιχειρήσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και μείωσης του κόστους παραγωγής.

Προσκόμιση από τους δανειολήπτες στις τράπεζες των φορολογικών τους δηλώσεων και στοιχείων από το ΤΕΠ, ειδικά των τόκων εισπρακτέων, που να καταδεικνύονται οι περιπτώσεις που υπάρχουν καταθέσεις στο εξωτερικό.

Είναι φανερό ότι μέχρι και την ώρα που γράφετε αυτό το κείμενο, η Κυβέρνηση δεν προχώρησε σε καμιά ουσιαστική και αποτελεσματική κίνηση για να σώσει την κατάσταση. Παρά, λοιπόν, να σκεφτόμαστε και να προχωρούμε σε ζημιογόνες λύσεις όπως για παράδειγμα η έκδοση ευρωπαϊκού κυβερνητικού ομολόγου, παρά να χαριεντιζόμαστε για την «καλή διαγωγή» που δείχνουμε στην Τρόικα, αγνοώντας προκλητικά την εξαθλίωση του απλού πολίτη που βρίσκεται δίπλα μας, θα ήταν πιο σωστό να βρούμε αποτελεσματικές λύσεις σ’ ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα, όπως αυτό των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

*Γιώργος Σταματίου Μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΚΣ ΕΔΕΚ


Αναζήτηση