Mεθόδευση και στόχευση διαδικασίας αναζήτησης απασχόλησηςΗ μεθόδευση και η στόχευση ξεκινούν από την αρχή της διαδικασίας, την υποβολή αίτησης. Η υποβολή αιτήσεων στα τυφλά μπορεί να παρομοιαστεί με συμμετοχή σε τυχερό παιγνίδι, με πολύ λίγες πιθανότητες για επιτυχία.

Αντί αυτή την προσέγγιση, προτείνουμε:

Αυτοαξιολόγηση και με βάση τα ευρήματα να επιλέξετε τους κλάδους, τους τομείς εργασίας, σε προέκταση τις εταιρίες/τους οργανισμούς που θα επικεντρώσετε την προσπάθειά σας.

Στην αυτοαξιολόγηση αυτή απαντούμε στα ερωτήματα:

  • ποιος είμαι, σε ποιες εργασίες/δραστηριότητες νιώθω ευχάριστα, νιώθω να είμαι ο εαυτός μου, παρακινούμαι να καταβάλλω αυξημένη προσπάθεια, ποιες είναι οι προσδοκίες, οι αξίες μου σε σχέση με την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, και
  • τι μπορώ να κάνω καλά, ποια είναι τα δυνατά μου σημεία ως προς την επαγγελματική/ακαδημαική κατάρτιση και την πείρα.

Οι απαντήσεις είναι καθοριστικής σημασίας αρχικά για εσάς, ως προς την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση, την εικόνα που θα επικοινωνείτε στα άλλα μέρη ή και στάδια της διαδικασίας. Παράλληλα, θα σας βοηθήσουν να στοχεύσετε τους κύκλους των εταιριών/ οργανισμών που θα υποβάλετε αίτηση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούν να διατυπωθούν με σαφήνεια και πειστικότητα το βιογραφικό σας και η συνοδευτική επιστολή. Θα βοηθηθείτε πολύ να ξεχωρίσετε από άλλους υποψηφίους τόσο στην αρχή της διαδικασίας όσο και αργότερα με τις απαντήσεις σας στη συνέντευξη. Συνολικά, θα δημιουργήσετε τη βάση για να επικοινωνείτε μια συγκροτημένη εικόνα, ότι ξέρετε τι θέλετε, ότι μπορείτε, ότι είσαστε σοβαρός υποψήφιος.

Στην περίπτωση που θα επιλέξετε τη δημιουργία ευκαιρίας για αυτοεργοδότηση η πιο πάνω ανάλυση σας βοηθά να επιλέξετε τους τομείς αναζήτησης και να ιεραρχήσετε τις ευκαιρίες που θα διερευνήσετε περαιτέρω.

Βοηθητικά εργαλεία για την άσκηση αυτή μπορούν να είναι διεθνώς αποδεκτά επιστημονικά ερωτηματολόγια ή/και απλές τεχνικές. (Περισσότερα στο www. interviewcyprus.com).

H σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος, βασισμένο στα ευρήματα της αυτοαξιολόγησης, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό μέρος στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας αναζήτησης. Το σημείωμα δεν θα είναι απλή, ουδέτερη παρουσίαση πληροφοριών. Θα μπορεί να συνταχθεί ως ένα δυναμικό κείμενο το οποίο να προσελκύσει την προσοχή του παραλήπτη, να αναδείξει πλεονεκτήματα, να συμβάλει αποφασιστικά σε πρόσκληση για εξέταση/συνέντευξη.

Το ίδιο σημαντική είναι η διατύπωση της συνοδευτικής επιστολής που πρέπει να παραπέμπει στα δυνατά σας σημεία που περιγράφονται στο βιογραφικό, να τονίζει το ενδιαφέρον σας, να αναδεικνύει πώς για τη συγκεκριμένη θέση ξεχωρίζει η υποψηφιότητά σας.. Με τα πιο πάνω θα έχετε ήδη κάνει και σημαντικό μέρος της προετοιμασίας για το δεύτερο μέρος, αυτό της συνέντευξης.

Οι περισσότεροι αξιολογητές συμφωνούν με τη διαπίστωση ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό υποψηφίων, γύρω στο 15%, προσέρχονται στη συνέντευξη κατάλληλα προετοιμασμένοι. Αναπόφευκτα, οι υποψήφιοι αυτοί κερδίζουν προβάδισμα. Όταν συγκαταλέγεστε στους υποψηφίους με την πιο άρτια προετοιμασία, οι δυνατότητες σας για επιτυχία και διορισμό αυξάνονται κατακόρυφα.

Η προετοιμασία.
Περιλαμβάνει:

  • την ενημέρωσή σας σε σχέση με τον οργανισμό, την οργανωτική του δομή, των υπηρεσιών που προσφέρει ή των προϊόντων που παράγει, το ιστορικό του
  • όσο γίνεται καλύτερη γνώση των καθηκόντων που περιλαμβάνει η συγκεκριμένη θέση
  • τη διαδικασία που ακολουθείται για τη λήψη της απόφασης διορισμού στη θέση και τα άτομα που εμπλέκονται
  • προσδιορισμό των δυνατών σας σημείων ή και των αδύνατων
  • Εξάσκηση στην επιχειρηματολογία και στη διαχείριση των πιθανών ερωτήσεων

Στόχος, να προβάλετε τα δυνατά σας σημεία και να ξεπεράσετε ερωτήσεις που αγγίζουν αδυναμίες σας.

Υλικό για ενημέρωση μπορεί να βρίσκεται στην ιστοσελίδα του οργανισμού, σε μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο, σε ετήσιες εκθέσεις της εταιρείας/του οργανισμού, σε διαφημίσεις, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να πάρετε πληροφορίες από γνωστούς σας που εργάζονται στον οργανισμό ή τον γνωρίζουν.

Άλλη πηγή πληροφοριών μπορούν να είναι άτομα που εργάζονται ή γνωρίζουν άλλο οργανισμό με ομοειδείς δραστηριότητες. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τον οργανισμό και να διερευνήσετε τη δυνατότητα να πάρετε κάποιο σχετικό έντυπο υλικό ή και να μιλήσετε με κάποιον αρμόδιο.

*Ανδρέας Κυριάκου M.Sc.Economics, M.Pub. Adm., Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Επαγγελματικής Ανάπτυξης


Αναζήτηση