Ευρωπαϊκή Ένωση και Εγγυήσεις για τη ΝεολαίαΗ δράση «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μια ουσιαστική διαρθρωτική μεταρρύθμιση της Ένωσης, που αφορά στην αντιμετώπιση της ανεργίας μεταξύ των νέων κάτω των 25 ετών και η οποία πρωτίστως στοχεύει στη βελτίωση, από τα Κράτη-Μέλη της Ένωσης, της πολιτικής απασχόλησης των νέων σε όλα τα επίπεδα.

Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η ανεργία ανάμεσα σε νέους κάτω των 25 ετών έφτασε στο 21,7% στα 28 κράτη-μέλη και στο 23,2% στα μέλη της Ευρωζώνης. Σε πραγματικούς ανθρώπους υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στο σύνολο των μελών 5.062 εκατομμύρια άνεργοι νέοι, εκ των οποίων τα 3.327 εκατομμύρια βρίσκονται εντός της Ζώνης του ευρώ.

Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης ήταν και παραμένουν ιδιαίτερα αρνητικές για τους νέους, ειδικά στα ζητήματα της απασχόλησης, αφού οι μελέτες των στατιστικών δεδομένων από το πρώτο τρίμηνο του 2008 δείχνουν ότι η ανεργία ανάμεσα στους νέους παρουσιάζει μιαν ανησυχητική αυξητική τάση. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2013 η ανεργία έφτασε στο 23,6%, ενώ από το 2010 η ανεργία των νέων στις χώρες της Ευρωζώνης παρουσίαζε μεγαλύτερη αυξητική τάση συγκρινόμενη με το σύνολο των 28 κρατών-μελών της Ένωσης.

Αντιλαμβανόμενη τα κρίσιμα ζητήματα που άπτονται της απασχόλησης των νέων στην επικράτειά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τη Σύσταση του Συμβουλίου για τις «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» τον Απρίλιο του 2013. Βασική αρχή της εν λόγω σύστασης είναι το ότι η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο των νέων Ευρωπαίων θα αποφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη και θα συμβάλει στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη.

Οι νέοι της Ευρώπης πρέπει να είναι ενεργοί, καινοτόμοι και ειδικευμένοι και, παρόλο το γεγονός ότι έχουν πληγεί με ιδιαίτερα έντονο τρόπο λόγω της οικονομικής κρίσης και της ευάλωτης θέσης στην οποία βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο της ζωής τους από την εκπαίδευση στην απασχόληση, τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση του προβλήματος της ανεργίας ανάμεσά τους, μέσω της προσφοράς καλής ποιότητας εργασίας, συνεχούς εκπαίδευσης, μαθητείας ή άσκησης εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση.

Ενάμιση χρόνο μετά την υιοθέτηση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία, 18 πιλοτικά προγράμματα έχουν αρχίσει να υλοποιούνται σε επτά χώρες (Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο), με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματά τους να καταδεικνύουν ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που επιφέρουν οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία λειτουργούν και έχουν απτά αποτελέσματα, ενώ η όλη προσπάθεια της μεταρρύθμισης πρέπει να συνεχιστεί με εντατικό ρυθμό και αυξημένη ένταση. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη εκπονήσει Σχέδιο Εφαρμογής των Εγγυήσεων για τη Νεολαία που καλύπτει την περίοδο 2014-2016 και περιλαμβάνει την εξατομικευμένη παροχή καθοδήγησης σε νέους μετά από τρεις μήνες ανεργίας και σε κατοπινό στάδιο την εφαρμογή εξατομικευμένων σχεδίων εργοδότησης για την ένταξη των νέων στο εργατικό δυναμικό ή στην εξειδικευμένη κατάρτιση, με συνολικό προϋπολογισμό από τα Κοινοτικά Ταμεία ύψους 11.57 εκατομμυρίων ευρώ. Στα πιο πάνω πλαίσια, τα προγράμματα και οι δράσεις για τους νέους θα πρέπει να αναβαθμιστούν και εντατικοποιηθούν με στόχο τη δραστική μείωση της ανεργίας ανάμεσα στους νέους και την ένταξή τους στο εργατικό δυναμικό της χώρας.

*Αντώνης Σ. Στυλιανού Λέκτορας Νομικής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, LL.B Law Bristol, Ph.D in Law – International Law and Human Rights (Kent), Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας


Αναζήτηση