Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια καινούργια αρχή

Είναι πλέον σαφές ότι, η υφιστάμενη μορφή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης φτάνει στο τέλος της, αναμένοντας το τελικό αποτέλεσμα των ζυμώσεων μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τ.Α. αποτελεί την πλησιέστερη αρχή που βρίσκεται κοντά στο πολίτη, το αποτέλεσμα της νέας μορφής λειτουργίας της, θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ποιότητα εξυπηρέτησης των δημοτών. Είναι γι’ αυτό, που αυτή η προσπάθεια πρέπει να αντιμετωπισθεί με αντικειμενικά κριτήρια, αφήνοντας κατά μέρος οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα, με μοναδικό στόχο το όφελος των δημοτών.

Διοικητική αυτοτέλεια, οικονομική αυτοδυναμία και αποφασιστική αποκέντρωση, αποτελούν τα βασικά συστατικά επιτυχίας της μεταρρύθμισης. Επιπρόσθετα, ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση των διαδικασιών με στόχο την πάταξη της γραφειοκρατίας, πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της νέας μορφής της Τ.Α., σε συνάρτηση πάντοτε και με τον υπόλοιπο Κρατικό μηχανισμό.

Παράλληλα με την τροποποίηση της νομοθεσίας του «Περί Δήμων Νόμου», επιβάλλεται να γίνουν και οι ανάλογες αλλαγές και σε άλλους νόμους, που επηρεάζουν σημαντικά την δυνατότητα της Τ.Α. να λειτουργεί ευέλικτα και αποτελεσματικά. Γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες αδυναμίας της Τοπικής Αρχής να επιβάλει την τάξη σε κακώς έχοντα που λαμβάνουν χώρα στους δήμους, επειδή προσκρούομε σε κενά και ελλείψεις στην υφιστάμενη νομοθεσία. Παράδειγμα, αποτελεί η καταπολέμηση της οχληρίας που προκαλείται από τους σκύλους. Ένα σοβαρότατο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τα πλείστα δημαρχεία και που η υφιστάμενη νομοθεσία δεν μας επιτρέπει να το καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά. Λυπούμαι να παρατηρήσω ότι και το τροποποιημένο νομοσχέδιο «Ο Περί Σκύλλων Νόμος 2014», που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, παρόλο που είναι αρκετά βελτιωμένο σε σχέση με την υφιστάμενη νομοθεσία, εντούτοις παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις.

Ευελπιστούμε ότι μέσα από την αναδιάρθρωση θα διορθωθεί και η αδικία της άνισης κατανομής εσόδων στους Δήμους από άλλους πόρους, όπως τις Τουριστικές, Βιομηχανικές, Εμπορικές και άλλες ζώνες. Όλες οι Τοπικές Αρχές, ανάλογα με τον πληθυσμό τους, θα πρέπει να έχουν περίπου ισόποσα εισοδήματα, γι’ αυτό επιβάλλεται ο γεωγραφικός και αναπτυξιακός ανασχεδιασμός των συνόρων τους.

Ακόμα ένας άξονας ήσσονος σημασίας για την επιτυχία του έργου της Τ.Α., ανεξάρτητα με το ποιο θα είναι το νέο της μοντέλο, είναι η ορθολογιστική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Διασφαλίζοντας πάντοτε τα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τα δικαιώματα του φορολογούμενου δημότη, πρέπει να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες διαδικασίες για σωστή αξιολόγηση και αξιοκρατία, σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οποιαδήποτε νέα μορφή Τ.Α. προκύψει χωρίς τις ανάλογες τροποποιήσεις στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, δεν θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η θεσμοθέτηση του εσωτερικού ελέγχου, θα πρέπει να βρίσκεται στις προτεραιότητες μας και απαραίτητα να περιλαμβάνεται στο νέο πλαίσιο λειτουργίας της Τ.Α. Άλλωστε τα πρόσφατα γεγονότα σε κάποιους Δήμους, το καθιστούν αναγκαίο εργαλείο για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της.

Δυστυχώς σήμερα, μετά και τη σημαντική μείωση γύρω στο 45% που έγινε στη κρατική χορηγία, οι περισσότεροι δήμοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και ήδη παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις στη λειτουργία τους, με αποτέλεσμα οι δημότες να μην έχουν τη σωστή ποιότητα εξυπηρέτησης που δικαιούνται.

Η προβλεπόμενη αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός της Τ.Α., αποτελούν μεγάλη ευκαιρία για να διορθώσουμε τα όποια προβλήματα και αδυναμίες υπάρχουν, προς όφελος του δημότη. Άλλωστε η παρούσα δινή οικονομική κατάσταση, δεν μας επιτρέπει άλλα λάθη. Δυστυχώς για ακόμη μια φορά, μας πρόλαβαν τα γεγονότα. *Δώρος Αντωνίου, Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς
Αναζήτηση