Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μεταξύ 23 και 24 Οκτωβρίου έληξε με μια σημαντικότατη αναφορά όσον αφορά στις παραβιάσεις της Τουρκίας έναντι της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 24 των Συμπερασμάτων της Συνόδου, αναφέρεται ρητά ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την σοβαρή του ανησυχία σχετικά με τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, καλώντας ταυτόχρονα την Τουρκία να δείξει αυτοσυγκράτηση και να σεβαστεί την κυριαρχία της Κύπρου στα χωρικά της ύδατα και τα κυριαρχικά δικαιώματά της στην ΑΟΖ της.

Τα Συμπεράσματα των Ηγετών των Κρατών-Μελών της Ένωσης δεικνύουν την ξεκάθαρη γραμμή που τήρησε το Συμβούλιο, κατόπιν των ενεργειών της Κυβέρνησης και την ανάπτυξη των συνθηκών εκείνων που αποσιώπησαν, ουσιαστικά, φωνές προς το αντίθετο. Στην βάση των μέτρων που αποφάσισε το Εθνικό Συμβούλιο, η αξιοποίηση της ιδιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας αποδεικνύεται ένα από τα ισχυρότερα όπλα που έχει η Κύπρος κατά των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας, που αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στην ΑΟΖ της και το αποκλειστικό της δικαίωμα να αξιοποιεί τους φυσικούς της πόρους.

Οι προκλητικά παράνομες ενέργειες της Τουρκίας δεν βοηθούν στην εξασφάλιση θετικού κλίματος στην περιοχή. Ούτε, φυσικά, βοηθούν την ίδια την Τουρκία στην πορεία της προς την Ευρώπη, αφού η στάση της να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και να προχωρεί με σοβαρότατες αμφισβητήσεις των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, κάθε άλλο παρά υποβοηθητικές για την ίδια είναι.

Στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου γίνεται επίσης ιδιαίτερη αναφορά στην Διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών-Μελών της στις 21 Σεπτεμβρίου 2005. Η μνεία αυτή είναι ιδιαιτέρως σημαντική αφού υπενθυμίζει σε όλους τα πραγματικά δεδομένα σε σχέση με την στάση της Τουρκίας να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Διακήρυξη της 21ης Σεπτεμβρίου έγινε εις απάντηση της Διακήρυξης της Τουρκίας κατά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου της Άγκυρας στις 29 Ιουλίου 2005 με την οποία η Τουρκία αναφέρει ότι δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και ότι οι πρόνοιες του Πρωτοκόλλου της Άγκυρας δεν ισχύουν σε σχέση με την Κύπρο.

Με την Διακήρυξη της 21ης Σεπτεμβρίου 2005, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη-Μέλη της απαντούν στις προκλητικότατες εκείνες δηλώσεις της Τουρκίας με τον πιο έντονο τρόπο, αναφέροντας ότι η Διακήρυξη της Τουρκίας είναι μονομερής, δεν αποτελεί μέρος του Πρωτοκόλλου της Άγκυρας και δεν επέχει καμίας νομικής σημασίας ως προς τις υποχρεώσεις της Τουρκίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Πρωτοκόλλου και σε σχέση με την Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας.

Στην Διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται επίσης αναφορά στο γεγονός ότι η Ένωση και τα Κράτη-Μέλη της αναγνωρίζουν μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία ως υποκείμενο του Διεθνούς Δικαίου και ότι η Τουρκία οφείλει να τηρήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις με την Ένωση και όλα ανεξαιρέτως τα κράτη μέλη της, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η αναγνώριση όλων των κρατών μελών αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα της διαδικασίας προσχώρησης.

*Δρ Αντώνης Στ. Στυλιανού Λέκτορας Νομικής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, LL.B Law Bristol, Ph.Din Law – International Law and Human Rights (Kent), Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Αναζήτηση