Αποφασιστικά και με όραμα μια Σύγχρονη Τοπική ΑυτοδιοίκησηΗ ανάγκη για μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης επισημάνθηκε από το ΑΚΕΛ πριν από μια περίπου δεκαετία, όταν ήδη, από τη λειτουργία του θεσμού, είχαν αποκτηθεί σημαντικές εμπειρίες.

Οι αδυναμίες του πλαισίου λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης προέκυπταν στην καθημερινότητα και μεταξύ άλλων εξαιτίας της ελλιπούς αυτονομίας των δημοτικών και κοινοτικών αρχών, της περιορισμένης οικονομικής αυτοτέλειας τους, της ανεπαρκούς αποκέντρωσης και των συνεχών εξελίξεων στους τομείς της οικονομίας, της τεχνολογίας και της κοινωνικής ζωής.

Κατά προέκταση, η πολιτική απόφαση που έλαβε προ πολλού το ΑΚΕΛ για μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, βασιζόταν σε συσσωρευμένους πραγματικούς λόγους.

Ο προηγούμενος Υπουργός Εσωτερικών κ. Συλικιώτης είχε θέσει ως στόχο του τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προς τούτου διέθεσε πολύ χρόνο για διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων και των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων, προσβλέποντας η μεταρρύθμιση να είναι εν τέλει το αποτέλεσμα κοινής πολιτικής συναίνεσης. Η όλη προσπάθεια παρέμεινε ατελής λόγω της γενικότερης, τότε, ακραίας, αρνητικής, αντιπολιτευτικής στάσης του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Ο νέος Υπουργός Εσωτερικών κ. Χάσικος άρχισε τη θητεία του στο άμεσα συνδεόμενο με την τοπική αυτοδιοίκηση Υπουργείο, με δημόσιες προσβλητικές και απαξιωτικές δηλώσεις για τις τοπικές αρχές και τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους. Διέγραψε επανειλημμένα την καταφανή προσφορά της τοπικής αυτοδιοίκησης και προέβαλε την μεταρρύθμιση της ως επιταγή της τρόικας στο πλαίσιο των επιδιωκόμενων αλλαγών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η τοπική αυτοδιοίκηση δε χρειάζεται αφ’ υψηλού επικριτές, υπόκειται στην κρίση των εκλογέων, δε χρειάζεται κηδεμόνες ούτε την Τρόικα για τη μεταρρύθμιση της. Χρειάζεται καλόπιστους συνεργάτες, με όραμα και διάθεση για σκληρή δουλειά. Χρειάζεται πάνω από όλα πνεύμα εποικοδομητικό.

Εφόσον αναγνωρίζουμε την ανάγκη για μεταρρύθμιση, έχουμε αυτόν το κοινό πολιτικό στόχο, μπορούμε με το διάλογο, την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές ενώπιον μας μελέτες, να καταλήξουμε σε οριστικό σχεδιασμό, για το πώς καλύτερα ενδείκνυται να θεσμοποιηθεί και κατά προέκταση να λειτουργεί, η νέα τοπική αυτοδιοίκηση.

Θεωρώ ότι η παρούσα συγκυρία παρέχει ακόμα την ευκαιρία να αναπτύξουμε τον προβληματισμό μας στο όλο ζήτημα. Να θέσουμε τις προτάσεις, εισηγήσεις και απόψεις μας για το πώς θα προχωρήσουμε περαιτέρω τον μεταξύ μας διάλογο. Για το πώς θα πετύχουμε την αναδιαμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, την ενίσχυση της με νέες αρμοδιότητες, την αυτονομία της από την κεντρική διοίκηση, την πραγματική και ουσιαστική οικονομική αυτοτέλεια της, την καλύτερη διαχείριση και εξοικονόμηση των πόρων, την αποδοτικότητα της, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τη συμμετοχή των πολιτών και την αποτελεσματικότητα στην εξυπηρέτηση τους.

Οι Δήμοι και οι κοινότητες έχουν δημιουργήσει ιστορία και παράδοση σε έργα, ανάπτυξη και προσφορά ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες κατ’ επέκταση έχουν παρόν και μέλλον.

Με αποφασιστικότητα λοιπόν και με όραμα τον εκσυγχρονισμό του θεσμού καλούμαστε να δώσουμε συνέχεια.

*Κυριάκος Χατζηττοφής Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου Μέλος του Γραφείου Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κ.Ε. ΑΚΕΛ


Αναζήτηση