Κοινωνία της βίας και της διαφθοράς

Δυστυχώς πλέον η κρίση αξιών, η οποία ήρθε πακέτο με την οικονομική κρίση, έχει εξαπλωθεί σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής της χώρας μας. Η οικονομική κρίση έχει φέρει στην επιφάνεια πολλά σκάνδαλα, ξεσκέπασε τη διαφθορά, αλλά κατέβασε και τους προστατευτικούς τοίχους πίσω από τους οποίους κρύβονταν τα οικογενειακά μυστικά. Αποτέλεσμα αυτού είναι η διαπίστωση της αύξησης της οικογενειακής βίας και προπαντός της βίας ενάντια στις γυναίκες.

H βία ενάντια στις γυναίκες έχει πάρει δυστυχώς τρομακτικές διαστάσεις και στην Κύπρο.  Τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που αναφέρονται στο Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, έχουν αυξηθεί και φτάνουν μέχρι το φόνο γυναικών από τους συζύγους τους. Τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που αναφέρονται στο Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, από 82 το μήνα κατά μέσο όρο την περίοδο 1995-2013 σε 135 το μήνα, τους πρώτους 6 μήνες του 2014. Η Κύπρος παραμένει χώρα εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών, παρά τα μερικά θετικά νομοθετικά μέτρα που λήφθηκαν. Και όλα αυτά είναι τα κατεγραμμένα περιστατικά.

Παγκόσμια το φαινόμενο της βίας ενάντια στις γυναίκες, σε όλες τις μορφές του, έχει τις ρίζες της στις επικρατούσες πατριαρχικές αντιλήψεις και την ανισότητα, που επικρατούν ακόμα στη χώρα μας.  Η βία (όπως και η φτώχεια) είναι γένους θηλυκού όσον αφορά τα θύματα. 

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, που τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο 2014, είναι ένα σημαντικό διεθνές εργαλείο που προσεγγίζει σφαιρικά το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών.  Με την εφαρμογή της Σύμβασης, τα κράτη (με τη συνεργασία των μη - κυβερνητικών οργανισμών), μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη βία κατά των γυναικών. Η Κύπρος είναι μια από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν υπογράψει ακόμα τη Σύμβαση.

Για ακόμα μια χρονιά έχουμε πάρει υποσχέσεις από την Κυβέρνηση για την υπογραφή της σύμβασης  της Κωνσταντινούπολης. Αναμένουμε από την Κυβέρνηση να υπογράψει τη Σύμβαση χωρίς άλλη καθυστέρηση, υλοποιώντας την πολιτική απόφαση που ανακοίνωσε  ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Ιωνάς Νικολάου στη Βουλή.

Ακόμα πιο σημαντική είναι η εφαρμογή των μέτρων και πολιτικών που προνοεί η Σύμβαση. Η οικονομική κρίση δεν θα πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία και να εμποδίσει την εφαρμογή της Σύμβασης, αφού το κόστος της βίας είναι μεγαλύτερο από το κόστος πρόληψης της. Είναι ντροπή για την κοινωνία μας να υπάρχουν περιστατικά βίας και προπαντός να αδυνατεί η πολιτεία να προστατεύσει τα θύματα.

Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών και η Γυναικεία Κίνηση Οικολόγων συμμετέχει στην προσπάθεια αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών, με δράσεις που επικεντρώνονται στην πρόληψη και στη στήριξη των θυμάτων, σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις.

Θεωρώ ότι η πρόληψη αλλά και η ενημέρωση για την αναγνώριση των μορφών βίας, είναι απαραίτητα συστατικά για την αντιμετώπιση της. Η πολιτεία οφείλει να λάβει τα μέτρα της πριν θρηνήσουμε και άλλα θύματα.

*Ελένη Χρυσοστόμου Εκπρόσωπος Τύπου Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών
Αναζήτηση