Η επίσκεψη του Προέδρου στη Ρωσία


Η επίσκεψη του Προέδρου Αναστασιάδη στη Ρωσία αποτελεί ορόσημο στην σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών, σε μια κρίσιμη περίοδο σε διάφορους τομείς που ενδιαφέρουν άμεσα τα δύο κράτη.

Επαναβεβαίωσε την βούληση των δυο μέρων όπως εμβαθύνουν την συνεργασία τους σε όλους τους τομείς και τόνισε τις φιλικές σχέσεις που υπάρχουν. Συνοδεύτηκε από την υπογραφή σημαντικών συμφωνιών, οι οποίες κρίνονται ως ιδιαίτερα θετικά βήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων των δυο κρατών.

Οι συμφωνίες που εστιάζονται στους τομείς της ενέργειας, της εκπαίδευσης, της οικονομίας, της άμυνας και της ασφάλειας επαναπροσδιορίζουν, ουσιαστικά, τις σχέσεις Κύπρου – Ρωσίας και ανοίγουν τον δρόμο για εμβάθυνση της συνεργασίας των δυο στους επιμέρους αυτούς τομείς, που αποτελούν κοινούς τομείς προτεραιοτήτων και για τα δυο κράτη. Οι συμφωνίες και τα μνημόνια που υπεγράφησαν αφορούν την επικαιροποίηση της κοινής δράσης Κύπρου - Ρωσίας για την περίοδο 2015-2017).

Συμφωνία για Στρατιωτική και Τεχνική Συνεργασία που στοχεύει στην ανάπτυξη της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας ως προς την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της διεθνούς ασφάλειας, Συμφωνίες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, Μνημόνια Συναντίληψης στο ναυτικό τομέα και στους τομείς έρευνας και τεχνολογίας και συμφωνίες και προγράμματα στον οικονομικό τομέα.

Ο αναβαθμισμένος ρόλος της Κύπρου σε γεωστρατηγικό επίπεδο τονίστηκε ως ουσιαστικός εξισορροπητικός παράγοντας στην περιοχή. Η Κύπρος έχει σημαντική γεωστρατηγική αξία και έχει να επιτελέσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της φλεγόμενης Μέσης Ανατολής, μέσα από συμπράξεις και συνέργειες με άλλα κράτη που επιθυμούν την αμοιβαία συνεργασία.

Η επιτυχημένη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προώθηση των συμφερόντων της Κύπρου και των εταίρων της και αναπόσπαστο μέρος της εξωστρεφούς πολιτικής που ακολουθείται από την Κυβέρνηση, αναδεικνύοντας, σε κάθε επαφή, τον ρόλο και την θέση της Κύπρου στο περιφερειακό γίγνεσθαι. Η αναβάθμιση των σχέσεων με την Ρωσία είναι ιδιαίτερα σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη το ότι η Ρωσία αποτελεί ένα από τα πέντε Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, γεγονός σημαντικό λόγω και της αναγκαιότητας στήριξης των θέσεων της Δημοκρατίας στο Κυπριακό. Η Κύπρος, έχει επίσης σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όντας ισότιμο μέλος της Ένωσης, ενόψει και των τεταμένων σχέσεων μεταξύ Ε.Ε. και Ρωσίας.

Τέλος, το ενδιαφέρον της Ρωσίας για συμμετοχή της στα ενεργειακά δρώμενα στην Κύπρο αποτελεί ένα εξίσου σημαντικό βήμα, που θα μπορούσε να υλοποιηθεί, για παράδειγμα, μέσα από ένα τρίτο γύρο αδειοδοτήσεων (όταν αυτός ανοίξει), ή μέσα από την συμμετοχή ρωσικών εταιρειών στις υπό εξελίξει διαδικασίες εξερεύνησης / εκμετάλλευσης, ή και μέσα από την σύμπραξη για την δημιουργία υποδομών.

*Αντώνης Στ. Στυλιανού, Λέκτορας Νομικής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, LL.B Law Bristol, Ph.D in Law – International Law and Human Rights (Kent), Διευθυντής Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας


Αναζήτηση