Αντίθετο ρεύμα…


Στο αντίθετο ρεύμα με την κοινωνία βρίσκονται οι «μεταρρυθμίσεις» που προωθούνται από την κυβέρνηση του ΔΗΣΥ.

Οι πομπώδεις διακηρύξεις για αποκέντρωση και εκσυγχρονισμό υποχωρούν έναντι των μικροκομματικών σκοπιμοτήτων για συγκεντρωτισμό και πλήρη κυβερνητικό έλεγχο για την εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων. Οι εξαγγελίες απέχουν από τα έργα, αφού παραμένουν στο επίπεδο του λόγου ενώ στα κυβερνητικά νομοσχέδια καταγράφονται οι πραγματικές προθέσεις σε βάρος του κοινωνικού κράτους, των εργαζόμενων, των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και υπέρ του τραπεζικού κεφαλαίου και της εργοδοσίας.

Με το πρόσφατο νομοσχέδιο για τους Κρατικούς Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, αντί της δημοκρατικής συμμετοχής προωθείται η ανάθεση υπερεξουσιών στον εκάστοτε Υπουργό, χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες για να αποκλείονται φαινόμενα υποκειμενισμού και σκοπιμοτήτων και χωρίς λογοδοσία. Αντί της απλοποίησης των διαδικασιών ενισχύεται περαιτέρω η γραφειοκρατία για να εγκλωβιστούν σ’ αυτήν οι υπό αναφορά οργανισμοί με συνέπειες στην απόδοση, την αποτελεσματικότητα τους και την κοινωνική τους χρησιμότητα. Τα οικονομικά κριτήρια, στο ίδιο νομοσχέδιο, διαμορφώθηκαν με αποκλειστικό προσανατολισμό τη διευκόλυνση του ιδιωτικού κεφαλαίου.

Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για διάλογο και προσέγγιση απόψεων με στόχευση την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό, οδεύουμε ολοταχώς για τη δημιουργία υδροκέφαλων μηχανισμών, ψηλού κόστους. Γίνεται λόγος για διαφορετικούς βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης χωρίς τεκμηρίωση της αναγκαιότητας τους και χωρίς να συνεκτιμούνται τα μεγέθη της κυπριακής πραγματικότητας. Η έκταση και ο πληθυσμός.

Ενώ διακηρύσσει με κάθε ευκαιρία η κυβέρνηση, την βούληση της για αποκέντρωση, για μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κέντρο στις τοπικές αρχές, ουδέποτε εξέφρασε πρόθεση οικονομικής ενίσχυσης των τοπικών αρχών. Αντίθετα έχει περιορίσει στο κατώτερο από ποτέ επίπεδο την κρατική χορηγία στις τοπικές αρχές.

Σε ένα άλλο κυβερνητικό νομοσχέδιο, αυτό που αφορά την Ενοποίηση των Κτηματικών Φόρων, εκφράζεται η πρόθεση της κυβέρνησης να υφαρπάξει και να στερήσει από τις τοπικές αρχές σημαντικά έσοδα τα οποία είχαν εδώ και πολλές δεκαετίες, για να ενισχύσει τα κρατικά ταμεία και να μπορεί για παράδειγμα να συνεχίζει να προσλαμβάνει παράνομα συμβούλους των Υπουργών και του Προεδρικού όπως και ήδη έπραξε στις χειρότερες δημοσιονομικές συνθήκες.

Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ υιοθετεί ανενδοίαστα τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και εργάζεται συστηματικά για το ξήλωμα θεσμών, όπως οι Δημόσιοι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, χωρίς να την απασχολούν οι συνέπειες στο λαό ή να ενδιαφέρεται για το λαό. Αρκεί να διασφαλίζει τη μείωση των δημόσιων εξόδων σε βάρος του κοινωνικού κράτους.

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο λαός ασφυκτιά εξαιτίας της ανεργίας, των περιορισμένων εισοδημάτων, της υποαπασχόλησης και της εργασιακής ανασφάλειας που επέβαλαν τα μνημόνια τα οποία η κυβέρνηση ευλογεί.

Δυστυχώς με τις νεοφιλελεύθερες κυβερνητικές πολιτικές εξακολουθούν να συμπαρατάσσονται και άλλες πολιτικές δυνάμεις.

Σ’ αυτές τις δύσκολες πραγματικά συνθήκες, μοναδική διέξοδος είναι το ΑΚΕΛ, το ευρύτερο λαϊκό κίνημα, που συνεχίζουν να πρωτοστατούν με πρωτοβουλίες και δράσεις για αντιστροφή της συντηρητικής πορείας στην οποία οδηγείται ο τόπος.

Κυριάκος Χατζηττοφή, μέλος της Κ.Ε. ΑΚΕΛ
Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου


Αναζήτηση