Η «εξυγίανση» της Λαϊκής Τράπεζας και οι σχετικές νομικές διαδικασίες

laiki bank dikastiria

Τι μέλλει γενέσθαι με τις αγωγές των πρώην καταθετών
Τα γεγονότα της 15ης Μαρτίου 2013 πυροδότησαν την έγερση δικαστικών διαδικασιών εναντίον της Λαϊκής Τράπεζας από μία πλειάδα καταθετών της.

Καταθέτες της Λαϊκής Τράπεζας κατέφυγαν στα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας ώστε να διασφαλίσουν, ως ισχυρίζονται, τα δικαιώματά τους που απορρέουν είτε από τους λογαριασμούς που διατηρούσαν στη Λαϊκή Τράπεζα είτε από τα αξιόγραφα και/ή μετοχές της Λαϊκής Τράπεζας που αγόρασαν. Τα νομικά διαβήματα που έλαβαν πρώην καταθέτες της Λαϊκής Τράπεζας περιλαμβάνουν τις προσφυγές που καταχωρήθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου και τις αγωγές που καταχωρήθηκαν στα Επαρχιακά Δικαστήρια της Κύπρου.

Πρώην καταθέτες της Λαϊκής Τράπεζας καταχώρησαν προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου με σκοπό να ακυρώσουν το διάταγμα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ημερομηνίας 29/3/2013, δυνάμει του οποίου η Λαϊκή Τράπεζα τέθηκε υπό εξυγίανση και τα μέτρα εξυγίανσης επιβλήθηκαν στους λογαριασμούς των πρώην καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου, αφού εξέτασε τις εν λόγω προσφυγές, αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, ότι η πράξη πώλησης ορισμένων εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας στην Τράπεζα Κύπρου, η οποία προνοείται από το σχετικό διάταγμα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, εμπίπτει στο ιδιωτικό δίκαιο και, συνεπώς, δεν μπορεί να παρέμβει και να ακυρώσει το εν λόγω Διάταγμα. Επισήμανε, περαιτέρω, ότι οι πρώην καταθέτες δύνανται ως μέτρο ικανοποίησης της αξίωσης τους έναντι της Λαϊκής Τράπεζας να προσφύγουν στα Επαρχιακά Δικαστήρια της Κύπρου και να ζητήσουν αποζημιώσεις για τη ζημιά που υπέστησαν λόγω της εφαρμογής των μέτρων εξυγίανσης στους λογαριασμούς τους.

Οι πρώην καταθέτες θα αποζημιωθούν, εν τέλει, εάν καταφέρουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι έχουν ζημιωθεί περισσότερο από τα μέτρα εξυγίανσης που επιβλήθηκαν στους λογαριασμούς τους απ’ ότι θα εζημίωναν εάν η Λαϊκή Τράπεζα δεν ετίθετο υπό εξυγίανση κι αφηνόταν στην πορεία της.

Με την απόρριψη του συνόλου των προσφυγών από το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου, το μόνο μέτρο διασφάλισης των δικαιωμάτων των πρώην καταθετών που παρέμεινε διαθέσιμο σ’ αυτούς είναι η προώθηση των αγωγών που ήγειραν στα Επαρχιακά Δικαστήρια της Κύπρου. Πρώην καταθέτες της Λαϊκής Τράπεζας καταχώρησαν αγωγές στα Επαρχιακά Δικαστήρια της Κύπρου με σκοπό να ζητήσουν και, κατ’ επέκταση, να λάβουν αποζημιώσεις για τη ζημιά που υπέστησαν λόγω της επιβολής των μέτρων εξυγίανσης στους λογαριασμούς τους. Ζημιά που ανέρχεται, ως ισχυρίζονται οι πρώην καταθέτες, στο ποσό που ήταν κατατεθειμένο στους λογαριασμούς τους κατά την ημερομηνία επιβολής των μέτρων εξυγίανσης ή στο ποσό αγοράς των αξιόγραφων και/ή μετοχών της Λαϊκής Τράπεζας. Στα πλαίσια των εν λόγω αγωγών, οι πρώην καταθέτες της Λαϊκής Τράπεζας καταχώρησαν ενδιάμεσες αιτήσεις με τις οποίες ζητούσαν διατάγματα, μεταξύ άλλων, παγοποίησης των χρημάτων που ήταν κατατεθειμένα στους λογαριασμούς τους, μέχρι την τελική εκδίκαση των αγωγών τους.

Μέχρι στιγμής οι πρώην καταθέτες της Λαϊκής Τράπεζας δεν πέτυχαν την έκδοση οιουδήποτε τέτοιου διατάγματος καθότι, ως απεφάνθησαν τα πρωτόδικα Επαρχιακά Δικαστήρια, τα μέτρα εξυγίανσης που αναγράφονται στο διάταγμα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, δυνάμει του οποίου η Λαϊκή Τράπεζα τέθηκε υπό εξυγίανση, έχουν ήδη εκτελεστεί από τις 29/3/2013 και ώρα 6.10 π.μ. και, έτσι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα στους λογαριασμούς των πρώην καταθετών ώστε να παγοποιηθούν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το σύνολο των σχετικών ενδιάμεσων αιτήσεων, που καταχωρήθηκαν, απορρίφθηκαν από τα πρωτόδικα Επαρχιακά Δικαστήρια.

Με την απόρριψη των ενδιάμεσων αιτήσεων από τα πρωτόδικα Επαρχιακά Δικαστήρια, οι πρώην καταθέτες της Λαϊκής Τράπεζας καταχώρησαν και/ή αναμένεται ότι θα καταχωρήσουν εφέσεις στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου με σκοπό να ανατρέψουν τις αποφάσεις των πρωτόδικων Επαρχιακών Δικαστηρίων να μην εκδώσουν τα αιτούμενα διατάγματα παγοποίησης των λογαριασμών τους. Εάν απορριφθούν και οι σχετικές εφέσεις, τότε οι πρώην καταθέτες θα θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει τις δικαστικές διαδικασίες προσωρινών μέτρων που δύνανται να λάβουν για να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους. Οι πρώην καταθέτες θα αναμένουν, συνεπώς, την εκδίκαση των αγωγών που έχουν καταχωρήσει στα Επαρχιακά Δικαστήρια της Κύπρου.

Η εκδίκαση των αγωγών που έχουν καταχωρήσει οι πρώην καταθέτες της Λαϊκής Τράπεζας υπολογίζεται να διαρκέσει, σύμφωνα με τα δεδομένα των Κυπριακών Δικαστηρίων, 4 μέχρι και 6 χρόνια από την καταχώρησή τους. Οι πρώην καταθέτες θα λάβουν αποζημιώσεις για τη ζημιά που υπέστησαν λόγω της επιβολής των μέτρων εξυγίανσης στους λογαριασμούς τους, εάν ικανοποιήσουν τα Επαρχιακά Δικαστήρια της Κύπρου ότι έχουν ζημιωθεί περισσότερο από τα μέτρα εξυγίανσης που επιβλήθηκαν στους λογαριασμούς τους απ’ ότι θα εζημίωναν εάν η Λαϊκή Τράπεζα δεν ετίθετο υπό εξυγίανση κι αφηνόταν στην πορεία της. Η απόδειξη των ισχυρισμών των πρώην καταθετών για τη ζημιά που υπέστησαν θα συνεπάγεται την καταβολή αποζημίωσης από την πλευρά της Τράπεζας.

Η επιβολή μέτρων εξυγίανσης στους λογαριασμούς των καταθετών της Λαϊκής Τράπεζας και η ενδεχόμενη επιδίκαση αποζημιώσεων λόγω αυτής της επιβολής αποτελεί πρωτόγνωρο, για τα κυπριακά δεδομένα, νομικό θέμα. Εξ’ ου και η εκδίκαση των ως άνω αγωγών προσλαμβάνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.neocleous banner article
Αναζήτηση