• Αρχική
  • Blog
  • Μόνιμες Στήλες
  • Τα πράγματα με τ’ όνομα τους

Στην πόλη μας δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν με επιτυχία σε παλαιότερα χρόνια, βιοτεχνίες και βιομηχανίες παραγωγής διαφόρων προϊόντων αλλά στην πορεία τους δυστυχώς δεν κρατήθηκαν. Οι λόγοι που τις οδήγησαν στο κλείσιμο και τη διάλυση ήσαν διάφοροι.

Παρατηρώ εδώ και καιρό ότι δέντρα που παλαιότερα τα είχαμε σε σημαντικό αριθμό, δυστυχώς τείνουν να εξαφανιστούν. Μερικά από αυτά, σύμφωνα με τη λαϊκή ονομασία τους, είναι η τουμεζιά, η κουνναπιά, η ζιζιφιά και η μιξιά.

Τα όμβρια ύδατα, αποτελούν πολύ μεγάλο πρόβλημα, παρά το ότι αποτελούν πηγή ζωής, και έτσι είναι, όντας πολύ επιθυμητά. Οι μεγάλες καταστροφές σε υποστατικά, συσκευές και άλλα προϊόντα λόγω των πλημμυρών είναι ένα τακτικό φαινόμενο στις πόλεις μας και σ’ άλλους οικισμούς, βάζοντας τους διάφορους παράγοντες σε μεγάλους προβληματισμούς.

Καθημερινά, χειμώνα-καλοκαίρι, μαζεύονται οι ερασιτέχνες ψαράδες με τα καλάμια τους στις δύο αποβάθρες της Λεμεσού αλλά και στους βράχους των βραχιόνων του παλιού λιμανιού.

Αναζήτηση στη "Φ"


| |

Ακολουθήστε τη "Φ" στα social media