Η διαχείριση των ομβρίων στη Λεμεσό

Τα όμβρια ύδατα, αποτελούν πολύ μεγάλο πρόβλημα, παρά το ότι αποτελούν πηγή ζωής, και έτσι είναι, όντας πολύ επιθυμητά. Οι μεγάλες καταστροφές σε υποστατικά, συσκευές και άλλα προϊόντα λόγω των πλημμυρών είναι ένα τακτικό φαινόμενο στις πόλεις μας και σ’ άλλους οικισμούς, βάζοντας τους διάφορους παράγοντες σε μεγάλους προβληματισμούς.

Οι κάτοικοι δε των περιοχών που έχουν πληγεί ζουν με την αγωνία και το άγχος, μήπως και γίνει επανάληψη των πλημμυρών και των καταστροφών. Πολύ δικαιολογημένα βέβαια ζουν με την αγωνία, διότι ποιος μπορεί να ελέγξει τα καιρικά φαινόμενα και την σφο-δρότητα τους, όταν μάλιστα δεν υπάρχειεκείνη η υποδομή για να τ’ αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.

Την μετάλλαξη αυτή των καιρικών φαινομένων από την ήπια μορφή στην ακραία, τόνισα αρκετές φορές από καιρό τώρα και στο Δήμο Λεμεσού και στον αρμόδιο οργανισμό διαχείρισης των ομβρίων υδάτων που είναι το ΣΑΛΑ, όπου είμαι μέλος των συμβουλίων τους. Ανάφερα ότι τα καιρικά φαινόμενα που θα έχουμε απ’ εδώ και πέρα δεν θα είναι αυτά που είχαμε στα προηγούμενα χρόνια. Οι κλιματικές αλλαγές που συμβαίνουν σ’ όλη τη Γη δεν θα μας αφήσουν εμάς ανέπαφους. Έτσι όλοι οι σχεδιασμοί για την διαχείριση των ομβρίων θα πρέπει να μπουν πάνω σε καινούργια βάση. Και οι αγωγοί μεταφοράς των ομβρίων πρέπει να αναβαθμίζονται σε μεγαλύτερη διάμετρο, και οι σχάρες στα σημεία συλλογής να είναι μεγαλύτερες καθώς επίσης τα σημεία συλλογής να είναι πιο πυκνά.

Βέβαια ένας άλλος παράγοντας που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην αυξημένη παρουσία νερού σε κάποια σημεία, είναι η εκτεταμένη οικοδόμηση σε μεγάλες και ειδικά ψηλές περιοχές της Λεμεσού. Με την μαζική οικοδόμηση αυτών των περιοχών μεγάλες εκτάσεις εδάφους που ήταν εντεταλμένες να απορροφούν το βρόχινο νερό, αντί τούτου το μαζεύουν και το «στέλνουν» προς τις χαμηλότερες.

Για αντιμετώπιση, ίσως και άμεσα, αυτών των προβλημάτων της εξουδετερωμένης απορροφητικότητας που συνέβηκε λόγω της αυξημένης οικοδόμησης, έγιναν διάφορες σκέψεις και εισηγήσεις στο συμβούλιο του ΣΑΛΑ. Πάρθηκαν δε αποφάσεις όπου ήδη εφαρμόζονται. Η μία απόφαση είναι ότι το κάθε σπίτι, όταν οικοδομείται θα πρέπει τα όμβρια του να τα παροχετεύει σε κατάλληλο απορροφικό λάκκο που θα ανοίγει. Επίσης τα παλαιότερα σπίτια θα πρέπει τον απορροφικό λάκκο των λυμάτων να τον χρησιμοποιούν για παροχέτευση των δικών τους ομβρίων, αποφεύγοντας όπως προηγουμένως, όπως ήταν υποχρεωμένοι να τον κλείνουν.

Οι άλλες σκέψεις και εισηγήσεις που έγιναν (από εμένα) είναι η διάνοιξη βαθιών απορροφητικών λάκκων, στο οδόστρωμα, σε διάφορους δρόμους όπου παρατηρήθηκε μεγάλη συσσώρευση ομβρίων την τελευταία περίοδο. Μ’ αυτή τη μέθοδο τα όμβρια των σημείων εκείνων θα καταφεύγουν στους λάκκους, απορροφώντας τα. Η άλλη σκέψη που κατατέθηκε είναι η αξιοποίηση των γηπέδων στα σχολεία με τη δημιουργία υπόγειων δεξαμενών για διαφύλαξη των ομβρίων ή και για απορρόφηση τους όταν είναι βαθιές αυτές οι δεξαμενές. Τούτο κρίθηκε απαραίτητο διότι, η γη και γενικά τα οικόπεδα είναι πανάκριβα και σπάνια, για να γίνονται επιφανειακές λίμνες.

Ο Αδάμος Κόμπος είναι δημοτικός σύμβουλος με το Κ.Σ. ΕΔΕΚ Λεμεσού και αντιπρόεδρος της Σχολικής Εφορείας


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣΑναζήτηση στη "Φ"


| |

Ακολουθήστε τη "Φ" στα social media