• Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Κύπρος
  • Νέο έντυπο από 1/1 ανακοινώνουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Νέο έντυπο από 1/1 ανακοινώνουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Νέο έντυπο από 1/1 ανακοινώνουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνουν το κοινό ότι από 1/1/2019 ισχύει το νέο έντυπο «Αίτηση Αυτοτελώς Εργαζομένου για πληρωμή εισφορών με βάση το πραγματικό του εισόδημα» με αρ. ΥΚΑ 1-2017.

Η αίτηση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται με την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων στοιχείων/δικαιολογητικών, διαφορετικά θα θεωρείται ως μη παραληφθείσα και σε αυτή την περίπτωση ο αιτητής θα έχει υποχρέωση να καταβάλλει εισφορές αυτοτελώς εργαζομένου βάσει του τεκμαρτού εισοδήματος της επαγγελματικής του κατηγορίας.

Το έντυπο είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων www.mlsi.gov.cy/sid.

Πηγή: ΚΥΠΕ
Αναζήτηση στη "Φ"


| |

Ακολουθήστε τη "Φ" στα social media