Οι πολίτες με κινητική αναπηρία δικαιούνται οικονομική βοήθεια για τροχοκάθισμα

Οι πολίτες με κινητική αναπηρία δικαιούνται οικονομική βοήθεια για τροχοκάθισμα

Κάθε πολίτης με κινητική αναπηρία που χρειάζεται τροχοκάθισμα για τη διακίνησή του, έχει το δικαίωμα να λάβει οικονομική βοήθεια από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες για να το αγοράσει.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η προμήθεια τροχοκαθίσματος, καθώς και άλλου υποστηρικτικού εξοπλισμού για άτομα με αναπηρίες, είναι ουσιώδες δικαίωμα, το οποίο καλύπτεται από το κράτος και δεν είναι απαραίτητος για τον σκοπό αυτό οποιοσδήποτε έρανος ή άλλη πρωτοβουλία του κοινού ή οργανώσεων ή μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως για παράδειγμα η συλλογή πλαστικών πωμάτων, που μπορεί να αξιοποιηθεί για να υποστηρίξει άλλες ανάγκες που δεν καλύπτονται ήδη.

Το εγκεκριμένο από το Υπουργικό Συμβούλιο Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για την Προμήθεια Τροχοκαθισμάτων προβλέπει για οικονομική βοήθεια ύψους €700 μέχρι €13.500 για πέντε βασικούς τύπους τροχοκαθισμάτων, ανάλογα με τις ανάγκες του αιτητή, μετά από αξιολόγηση από κρατικό φυσιοθεραπευτή.

Έντυπα αιτήσεων διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας του Τμήματος στη διεύθυνση www.mlsi.gov.cy/dsid από τα γραφεία του Τμήματος στη διεύθυνση Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 67 στα Λατσιά, Λευκωσία και Αποστόλου Ανδρέα 11, Μέσα Γειτονιά, Λεμεσό, καθώς και από όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Για πληροφορίες κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποτείνεται στα τηλέφωνα 22815015 και 25729131.

Πηγή: ΚΥΠΕ
Αναζήτηση