Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις των Ειδικών Αστυφυλάκων


Το Αρχηγείο Αστυνομίας γνωστοποιεί τον Πίνακα Διοριστέων Ειδικών Αστυφυλάκων κατά σειρά επιτυχίας που καταρτίστηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2012.

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, ο Πίνακας Διοριστέων ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία καταρτισμού του. Σε περίπτωση που όλοι οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Διοριστέων διοριστούν ή διαγραφούν και υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις, η διαδικασία καταρτισμού Πίνακα Διοριστέων αρχίζει εκ νέου.

Σημειώνεται ότι, ο Πίνακας Διοριστέων δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας η οποία είναι www.police.gov.cy


Αναζήτηση