Θα επιδιώξω τη μέγιστη δυνατή συναίνεση, είπε η νέα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Θα επιδιώξω τη μέγιστη δυνατή συναίνεση, είπε η νέα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Τη διαβεβαίωση ότι έχει πλήρη συνείδηση της ευθύνης και του χρέους που αναλαμβάνει, καθώς και την πρόθεσή της να επιδιώξει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση μέσα στο πλαίσιο του συνταγματικού της ρόλου, εξέφρασε η νέα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, μετά την εκλογή της από τη Βουλή των Ελλήνων με 261 ψήφους.

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνος Τασούλας προσήλθε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μαζί με αντιπροσωπεία των Αντιπροέδρων της Βουλής, προκειμένου να ανακοινώσει στην κ. Σακελλαροπούλου την εκλογή της στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα.

«Παρακαλώ να μεταβιβάσετε στη Βουλή τις ευχαριστίες μου για την τιμή που επιφυλάσσει στο πρόσωπό μου και τη διαβεβαίωση ότι έχω πλήρη συνείδηση του βάρους που επωμίζομαι και του χρέους που αναλαμβάνω», σημείωσε η κ. Σακελλαροπούλου στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, αμέσως μετά την ανακοίνωση της εκλογής της.

Επιπλέον, η κ. Σακελλαροπούλου δεσμεύτηκε ότι θα ασκήσει τα καθήκοντά της μέσα στο πλαίσιο που περιγράφει το Σύνταγμα και σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο, την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή συναίνεση, η οποία αποτελεί εγγύηση για την ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας.

«Η χώρα μας ένα σύγχρονο κράτος δικαίου και από πολλά χρόνια μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί παράγοντα σταθερότητας, ανάπτυξης, πολιτισμού και δημοκρατίας στην ευρύτερη περιοχή. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση και βελτίωση της θέσης αυτής είναι η διασφάλιση εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων», επισήμανε η νέα Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

«Δενπαραγνωρίζω τις δύσκολες συνθήκες και τις προκλήσεις του 21ου αιώνα, στις οποίες περιλαμβάνονται η οικονομική κρίση, η κλιματική αλλαγή, η μαζική μετακίνηση πληθυσμών και η συνεπακόλουθη ανθρωπιστική κρίση, η υποχώρηση του Κράτους Δικαίου και οι κάθε είδους ανισότητες και αποκλεισμοί, η αντιμετώπιση των οποίων υπερβαίνει τα όρια των κρατών και απαιτεί διεθνή συνεργασία», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ανέδειξε την ανάγκη να εμπεδωθεί στο κοινωνικό σύνολο ένα κλίμα ηρεμίας, ασφάλειας και εμπιστοσύνης, με προτεραιότητα στην οικονομική ανάπτυξη, την αντιστροφή της φυγής των νέων στο εξωτερικό και την προστασία των αδυνάμων.

Όπως υπογράμμισε η κ. Σακελλαροπούλου, σημαντικοί παράγοντες για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι «η κινητοποίηση και η συνεργασία του ανθρώπινου δυναμικού, η βελτίωση της εκπαίδευσης και του συστήματος υγείας, η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών».

«Προσβλέπω σε μια κοινωνία που σέβεται τα δικαιώματα όπως αυτά περιγράφονται στο Σύνταγμα και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Μια κοινωνία που επουλώνει τα τραύματα του παρελθόντος και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Διαβεβαιώνω ότι δώσω όλες μου τις δυνάμεις για την εκπλήρωση του Συνταγματικού μου ρόλου», κατέληξε η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου.

Πηγή: ΚΥΠΕ
Αναζήτηση