• Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Ελλάδα
  • Τα μέτρα για τον κορωνοϊό να σέβονται το διεθνές δίκαιο, αναφέρει κοινή ανακοίνωση της Ελλάδας με 12 χώρες της ΕΕ
Τα μέτρα για τον κορωνοϊό να σέβονται το διεθνές δίκαιο, αναφέρει κοινή ανακοίνωση της Ελλάδας με 12 χώρες της ΕΕ

Τα μέτρα για τον κορωνοϊό να σέβονται το διεθνές δίκαιο, αναφέρει κοινή ανακοίνωση της Ελλάδας με 12 χώρες της ΕΕ

“Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, που λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, πρέπει να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, να είναι αναλογικά και προσωρινά και να τηρούν τις αρχές και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο”.

Αυτό σημειώνουν με κοινή τους δήλωση η Ελλάδα, το Βέλγιο, η Δανία, η Φιλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Σουηδία.

Οι 13 χώρες σημειώνουν ότι σε αυτή την άνευ προηγουμένου κατάσταση, είναι θεμιτό τα κράτη μέλη να λάβουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών τους και την αντιμετώπιση της κρίσης αλλά εκφράζουν τον προβληματισμό τους για τον κίνδυνο παραβίασης των αρχών του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων που απορρέουν από την έγκριση ορισμένων επειγόντων μέτρων.

“Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης πρέπει να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, να είναι αναλογικά και προσωρινά, να υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο και να τηρούν τις προαναφερόμενες αρχές και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Δεν πρέπει να περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης ή την ελευθερία του Τύπου. Συνεπώς, υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης και καλούμε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων να εξετάσει το ζήτημα, όταν αυτό είναι απαραίτητο”, καταλήγει η κοινή δήλωση των δεκατριών χωρών.

Πηγή: ΚΥΠΕ
Αναζήτηση