Η ΕΕ παρατείνει τις κυρώσεις έναντι των παραβιάσεων της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας για 6 μήνες

Η ΕΕ παρατείνει τις κυρώσεις έναντι των παραβιάσεων της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας για 6 μήνες

Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ αποφάσισε να παρατείνει τις κυρώσεις έναντι προσώπων και οντοτήτων που εξακολουθούν να υπονομεύουν ή να απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, για άλλους 6 μήνες, ήτοι έως τις 15 Μαρτίου 2021.

Συγκεκριμένα, τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα προβλέπουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για 175 πρόσωπα και 44 οντότητες. Το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση με γραπτή διαδικασία. Οι νομικές πράξεις θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα στις 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Πηγή: ΚΥΠΕ
Αναζήτηση