Το Συμβούλιο ενέκρινε το πακέτο συντονισμού των ταξιδιωτικών περιορισμών στην ΕΕ, κοινός χρωματικός χάρτης στους 27

Το Συμβούλιο ενέκρινε το πακέτο συντονισμού των ταξιδιωτικών περιορισμών στην ΕΕ, κοινός χρωματικός χάρτης στους 27

Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων των 27 της ΕΕ (27 Υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων) ενέκρινε σήμερα σύσταση - πακέτο σχετικά με μια συντονισμένη προσέγγιση στους περιορισμούς της ελεύθερης κυκλοφορίας λόγω COVID-19, με στόχο την αποφυγή κατακερματισμού και αναστάτωσης και στην αύξηση της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το πακέτο που εγκρίθηκε σήμερα (είχε περάσει από το COREPER την Παρασκευή 9/10), οποιαδήποτε μέτρα που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία για την προστασία της δημόσιας υγείας πρέπει να είναι αναλογικά και να μην εισάγουν διακρίσεις, και πρέπει να αρθούν μόλις το επιτρέψει η επιδημιολογική κατάσταση.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι "τα κράτη μέλη δεν πρέπει να περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων που ταξιδεύουν προς ή από χώρες που έχουν χαρακτηριστεί πρασίνες".

Θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη την επιδημιολογική κατάσταση στην δική τους επικράτειά και να έχουν διαφορετική μεταχείριση για τους ταξιδιώτες από τις πορτοκαλί και τις κόκκινες ζώνες.

Επιπλέον τονίζεται ότι "τα κράτη μέλη δεν πρέπει κατ `αρχήν να αρνούνται την είσοδο σε άτομα που ταξιδεύουν από άλλα κράτη μέλη".

Τα κράτη μέλη που θεωρούν απαραίτητο να εισαχθούν περιορισμοί θα μπορούσαν να απαιτούν από άτομα που ταξιδεύουν από μη πράσινες περιοχές να:

- υποβάλλονται σε καραντίνα
- υποβάλλονται σε εξέταση μετά την άφιξη

"Τα κράτη μέλη μπορούν να προσφέρουν τη δυνατότητα αντικατάστασης αυτής της εξέτασης με εξέταση που πραγματοποιήθηκε πριν από την άφιξη", σημειώνεται.

Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν επίσης να απαιτούν από τα άτομα που εισέρχονται στην επικράτειά τους "να υποβάλουν έντυπα εντοπισμού επιβατών". Τονίζεται δε ότι πρέπει να αναπτυχθεί μια κοινή ευρωπαϊκή φόρμα εντοπισμού επιβατών για πιθανή κοινή χρήση.

Τα κράτη μέλη που προτίθενται να εφαρμόσουν περιορισμούς θα πρέπει να ενημερώσουν πρώτα το πληγέν κράτος μέλος, πριν από την έναρξη ισχύος, καθώς και άλλα κράτη μέλη και την Κομισιόν. Εάν είναι δυνατόν, οι πληροφορίες πρέπει να δοθούν 48 ώρες νωρίτερα.

Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να παρέχουν στο κοινό σαφείς, περιεκτικές και έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με τυχόν περιορισμούς και απαιτήσεις. Κατά γενικό κανόνα, αυτές οι πληροφορίες πρέπει να δημοσιεύονται 24 ώρες πριν τεθούν σε ισχύ τα μέτρα.

Κάθε εβδομάδα, τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τα ακόλουθα κριτήρια:

- αριθμός πρόσφατων κοινοποιημένων περιπτώσεων ανά 100.000 πληθυσμού τις τελευταίες 14 ημέρες
- αριθμός δοκιμών ανά 100.000 πληθυσμού που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία εβδομάδα (ποσοστό δοκιμών)
- ποσοστό θετικών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία εβδομάδα (ποσοστό θετικής δοκιμής)

Με βάση αυτά τα δεδομένα, το ECDC θα πρέπει να δημοσιεύει έναν εβδομαδιαίο χάρτη των κρατών μελών της ΕΕ, κατανεμημένο ανά περιφέρειες, για να υποστηρίζει τα κράτη μέλη στη λήψη αποφάσεών τους. Οι περιοχές πρέπει να επισημαίνονται στα ακόλουθα χρώματα:

- πράσινο εάν το ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών είναι χαμηλότερο από 25 και το ποσοστό θετικών δοκιμών κάτω από 4%
- πορτοκαλί εάν το ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών είναι χαμηλότερο από 50, αλλά το ποσοστό θετικών δοκιμών είναι 4% ή υψηλότερο ή, εάν το ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών είναι μεταξύ 25 και 150 και το ποσοστό θετικών δοκιμών είναι κάτω από 4%
- κόκκινο εάν το ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών είναι 50 ή μεγαλύτερο και το ποσοστό θετικών δοκιμών είναι 4% ή υψηλότερο ή εάν το ποσοστό ειδοποίησης 14 ημερών είναι υψηλότερο από 150
- γκρι εάν δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες ή εάν ο ρυθμός δοκιμών είναι χαμηλότερος από 300.

Χαιρετίζοντας τη συμφωνία, η Koμισιόν εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση:

"Το δικαίωμά μας να κυκλοφορούμε ελεύθερα σε ολόκληρη την ΕΕ έχει επηρεαστεί σοβαρά από την πανδημία. Επιπλέον, οι πολίτες αντιμετώπισαν τόσους πολλούς διαφορετικούς κανόνες και διαδικασίες, ασαφείς πληροφορίες σχετικά με περιοχές υψηλού και χαμηλού κινδύνου και έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν όταν ταξιδεύουν. Πριν από ένα μήνα, η Κομισιόν υπέβαλε πρόταση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων και τη στήριξη εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ που ταξιδεύουν στην ΕΕ καθημερινά. Σήμερα, τα κράτη μέλη κατέληξαν σε συμφωνία για το πώς θα το εφαρμόσουν στην πράξη.

Χαιρετίζουμε αυτήν τη συμφωνία για να φέρουμε περισσότερη τάξη σε μια κατάσταση που προκαλεί σύγχυση. Ο συντονισμός των κρατών μελών στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στους πολίτες και είναι ένα σαφές παράδειγμα της ΕΕ που ενεργεί όπου πρέπει. Έχουμε πάρει το δίδαγμα: δεν θα ξεπεράσουμε την κρίση κλείνοντας μονομερώς τα σύνορα, αλλά συνεργαζόμενοι.

Για εκατομμύρια πολίτες με ουσιαστικό λόγο να ταξιδέψουν, είτε για σημαντικούς οικογενειακούς λόγους, για τα προς το ζην, είτε για να διασφαλίσουμε ότι θα λάβουμε τα αγαθά που χρειαζόμαστε, η σημερινή συμφωνία θα είναι επίσης μια ευπρόσδεκτη βελτίωση σε μια επίκαιρη κατάσταση. Δεν πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα καραντίνας σε αυτές τις περιπτώσεις.

Η δύναμή μας ως Ένωσης είναι όταν ενεργούμε ως ένα, για να προστατεύσουμε τα κοινά μας δικαιώματα και ελευθερίες και την υγεία των πολιτών μας. Η σημερινή συμφωνία είναι ένα καλό παράδειγμα αυτού."

Δημοσιογράφοι, εργαζόμενοι στις μεταφορές και τον τομέα υγείας εξαιρούνται από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς

Τα 27 Kράτη Μέλη της ΕΕ συμφώνησαν σήμερα ένα κοινό πακέτο για το συντονισμό των ταξιδιωτικών περιορισμών εντός της ΕΕ λόγω COVID19. Το πακέτο περιλαμβάνει κοινό χάρτη με πράσινη, πορτοκαλί, κόκκινη και γκρί ζώνες, κοινό ορισμό των παραπάνω χρωμάτων με επιδημιολογικά κριτήρια και κοινούς κανόνες για τεστ και καραντίνα μετά την άφιξη από πορτοκαλί και κόκκινες ζώνες.

Επιπλέον οι ακόλουθες κατηγορίες ταξιδιωτών θα εξαιρούνται από την υποχρέωση μέτρων καραντίνας:

- εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι που ασκούν κρίσιμα επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, των μεθοριακών και αποσπασμένων εργαζομένων, καθώς και των εποχιακών εργαζομένων,

- εργαζόμενοι στις μεταφορές ή πάροχοι υπηρεσιών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών εμπορευματικών οχημάτων που μεταφέρουν εμπορεύματα για χρήση στην επικράτεια, καθώς και εκείνοι που απλώς διέρχονται.

-ασθενείς που ταξιδεύουν για επιτακτικούς ιατρικούς λόγους,

- μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευόμενοι που ταξιδεύουν στο εξωτερικό καθημερινά,

- άτομα που ταξιδεύουν για επιτακτικούς οικογενειακούς ή επιχειρηματικούς λόγους,

- διπλωμάτες, προσωπικό διεθνών οργανισμών και άτομα που προσκαλούνται από διεθνείς οργανισμούς, των οποίων η φυσική παρουσία απαιτείται για την καλή λειτουργία αυτών των οργανισμών, στρατιωτικό προσωπικό και αστυνομικοί, καθώς και εργαζόμενοι ανθρωπιστικής βοήθειας και προσωπικό πολιτικής προστασίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

- επιβάτες σε transit,

-ναυτικοί,

- δημοσιογράφοι, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Επιπλέον το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα σχετικά με την αξιοποίηση των ευκαιριών ψηφιοποίησης για πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Κατά το Συμβούλιο, η περαιτέρω ψηφιοποίηση των δικαστικών συστημάτων των κρατών μελών έχει τεράστιες δυνατότητες να συνεχίσει να διευκολύνει και να βελτιώνει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη δομή των διαδικασιών και στην αυτοματοποίηση και επιτάχυνση του χειρισμού τυποποιημένων και ομοιόμορφων εργασιών, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των δικαστικών διαδικασιών. Η κρίση COVID-19 επιβεβαίωσε την ανάγκη επένδυσης και χρήσης ψηφιακών εργαλείων σε δικαστικές διαδικασίες, αναφέρει το Συμβούλιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμπεράσματα ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να κάνουν αυξημένη χρήση ψηφιακών εργαλείων καθ `όλη τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών και καλούν την Κομισιόν να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης έως το τέλος του 2020. Υπογραμμίζουν επίσης ότι η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών δεν πρέπει υπονομεύει τις θεμελιώδεις αρχές των δικαστικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας των δικαστηρίων, της εγγύησης αποτελεσματικής νομικής προστασίας και του δικαιώματος σε δίκαιη και δημόσια ακρόαση.

Τα συμπεράσματα σημειώνουν επίσης την ανάγκη προώθησης των ψηφιακών δεξιοτήτων στον τομέα της δικαιοσύνης, ώστε να επιτρέπεται στους δικαστές, τους εισαγγελείς, το δικαστικό προσωπικό και άλλους επαγγελματίες της δικαιοσύνης να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα ψηφιακά εργαλεία και με τον δέοντα σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών όσων αναζητούν δικαιοσύνη.

Το κείμενο σημειώνει ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της δικαιοσύνης έχει ήδη ερευνηθεί και αναπτυχθεί και αναγνωρίζει ότι έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τη λειτουργία των συστημάτων δικαιοσύνης. Υπογραμμίζει ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης δεν πρέπει να παρεμβαίνει στην εξουσία λήψης αποφάσεων των δικαστών ή της ανεξαρτησίας του δικαστηρίου ή να παραβιάζει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και αποτελεσματική αποκατάσταση.

Πηγή: ΚΥΠΕ
Αναζήτηση