Αύξηση της παραχάραξης κερμάτων ευρώ το 2012


ekt copyΣτην ανάγκη αυστηρότερων ποινικών κανόνων για τη βελτίωση της πρόληψης της παραχάραξης κερμάτων ευρώ, αναφέρεται η Κομισιόν, μετά την αύξηση του αριθμού των κίβδηλων κερμάτων που εντοπίστηκαν το 2012.

Οπως επισημαίνει η Κομισιόν, ο αριθμός των κίβδηλων κερμάτων ευρώ που αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία αυξήθηκε κατά 17%, δηλαδή από 157.000 κέρματα το 2011 σε 184.000 κέρματα το 2012. Με 16,5 δισεκατομμύρια γνήσια κέρματα ευρώ που κυκλοφορούν σήμερα, η αναλογία κίβδηλων κερμάτων ευρώ είναι 1 ανά 100.000 γνήσια κέρματα. Τα κέρματα των 2 ευρώ είναι εκείνα που πλήττονται περισσότερο από αυτή την εγκληματική δραστηριότητα. Από το σύνολο των εντοπιζόμενων κίβδηλων κερμάτων σχεδόν 2 στα 3 είναι κέρματα των 2 ευρώ.

Όσον αφορά την παραχάραξη χαρτονομισμάτων ευρώ, το 2012 αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία περίπου 531 000 χαρτονομίσματα, σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία της ΕΚΤ, η οποία είναι αρμόδια για την προστασία των χαρτονομισμάτων από την παραχάραξη.

Τα μέτρα πρόληψης, όπως η νομοθεσία, οι τεχνικές αναλύσεις, ο συντονισμός της επιβολής του νόμου και η δικαστική συνεργασία έχουν δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να σημειώσουν πρόοδο όσον αφορά την αφαίρεση των κίβδηλων κερμάτων ευρώ από την κυκλοφορία.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Επιτροπή, πρέπει να ενισχυθούν οι τρέχοντες ποινικοί κανόνες ώστε να βελτιωθεί η πρόληψη, η διερεύνηση και η επιβολή κυρώσεων για την παραχάραξη του ευρώ σε ολόκληρη την ΕΕ, δεδομένου ότι στα κράτη μέλη ισχύουν αποκλίνοντες κανόνες και αποκλίνοντα επίπεδα προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ενέκρινε, στις 5 Φεβρουαρίου 2013, πρόταση οδηγίας σχετικά με τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων για την επιβολή κυρώσεων.

Με την οδηγία θεσπίζονται αποτελεσματικά εργαλεία διερεύνησης και θα βελτιωθεί η πρόληψη καθιστώντας δυνατή την ανάλυση περιπτώσεων παραχάραξης από τις αρμόδιες αρχές, για την περαιτέρω βελτίωση της προστασίας του ευρώ και των λοιπών νομισμάτων με την εφαρμογή ποινικών μέτρων.

Ο κανονισμός σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012 και θέτει τους κανόνες βάσει των οποίων τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξασφαλίζουν ότι όλα τα κέρματα ευρώ που θέτουν εκ νέου σε κυκλοφορία είναι γνήσια, αποτελεί επίσης ισχυρό μέσο για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για το Ευρωπαϊκό Τεχνικό και Επιστημονικό Κέντρο (European Technical & Scientific Centre - ETSC). Το ETSC ασχολείται με την ανάλυση και κατάταξη κίβδηλων κερμάτων ευρώ που έχουν κοπεί πρόσφατα. Λειτουργεί στο πλαίσιο της OLAF και χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις του Γαλλικού Νομισματοκοπείου (Monnaie de Paris).

Η Επιτροπή συνεργάζεται επίσης στενά με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), την Europol, την Interpol και τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υπεύθυνη για την ανάλυση παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων ευρώ. Οι Europol και Interpol υποστηρίζουν τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου των κρατών μελών στην καταπολέμηση του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος, διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και παρέχοντας επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση.

Η Επιτροπή είναι επίσης αρμόδια για την εφαρμογή του προγράμματος «Pericles» που παρέχει κατάρτιση και τεχνική βοήθεια στις αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να τους δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσουν περισσότερο την προστασία χαρτονομισμάτων και κερμάτων ευρώ από την παραχάραξη. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, η Επιτροπή/η OLAF υλοποίησε 16 δράσεις το 2012, συμπεριλαμβανομένων διασκέψεων και σεμιναρίων που διοργανώθηκαν είτε από τα κράτη μέλη είτε από την Επιτροπή/OLAF, σε συνεργασία με την Γιούροπολ και την ΕΚΤ. Η Επιτροπή προετοιμάζει νομοθετικές πρωτοβουλίες και παρακολουθεί την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.


ΑναζήτησηCopyright © 2010 -

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ISSN 1986-213X (print) - ISSN 1986-2148 (online)

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή, απόδοση του περιεχομένου (κειμένου ή φωτογραφίας) με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφηση ή άλλο, χωρίς τη γραπτή έγκριση ή άδεια της "Φωνής".