• Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Λεμεσός
  • ΣΑΛΑ: Αποχετευτικό για Παρεκκλησιά και Πύργο

Forum Athletic Dept

ΣΑΛΑ: Αποχετευτικό για Παρεκκλησιά και Πύργο

Προσφορά αρ. 16/2016 για παροχή υπηρεσιών για
(A) συμπληρωματικές μελέτες
(Β) ετοιμασία εγγράφων προσφορών για προκήρυξη διαγωνισμού
(Γ) αξιολόγηση των προσφορών που θα ληφθούν και
(Δ) επίβλεψη των εργασιών κατασκευής του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στις Κοινότητες Παρεκκλησιάς και Πύργου στη Λεμεσό

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι όλες οι διαδικασίες προκήρυξης και κατακύρωσης της προσφοράς για τον πιο πάνω Διαγωνισμό, έχουν ολοκληρωθεί.

Συγκεκριμένα η σύμβαση για την ετοιμασία των αναγκαίων μελετών και των Εγγράφων Προσφοράς για τα κατασκευαστικά έργα, υπογράφηκε με την εταιρεία Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Ανώνυμη Εταιρεία έναντι της τιμής των €658.000 πλέον ΦΠΑ, και η συλλογή όλων των στοιχείων για την έναρξη της ετοιμασίας των εγγράφων προσφοράς, άρχισε άμεσα.

Με βάση τα χρονοδιαγράμματα αναμένεται ότι τα Έγγραφα Προσφοράς για τα κατασκευαστικά έργα θα είναι έτοιμα και οι προσφορές αναμένεται να προκηρυχθούν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Κατά συνέπεια, οι κατασκευαστικές εργασίες για υλοποίηση των έργων αναμένεται να αρχίσουν μέσα στο 2019, αφού προηγουμένως ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται με βάση τη Νομοθεσία, αναφορικά με την προκήρυξη, αξιολόγηση και κατακύρωση των προσφορών, καθώς επίσης και ενδεχομένως για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, εφόσον υπάρξει τέτοια προσφυγή. Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα σε 24 μήνες.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ


Αναζήτηση στη "Φ"


| |

Ακολουθήστε τη "Φ" στα social media