• Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Λεμεσός
  • ΣΑΛΑ: Δήλωση ενδιαφέροντος για πώληση μεταχειρισμένης μηχανής ψηλής πίεσης νερού
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας

ΣΑΛΑ: Δήλωση ενδιαφέροντος για πώληση μεταχειρισμένης μηχανής ψηλής πίεσης νερού

Tο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας, δέχεται προσφορές για πώληση μιας μεταχειρισμένης μηχανής ψηλής πίεσης νερού μάρκας HARBEN 3516 DTX II trailer mounted.

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την μηχανή μαζί με το ενδεδειγμένο Έντυπο Προσφοράς βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΣΑΛΑ (www.sbla.com.cy) στις Aνακοινώσεις.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν συμπληρώνοντας το Έντυπο Προσφοράς σε κλειστό φάκελο και να τοποθετηθούν στο κιβώτιο προσφορών που βρίσκεται στα γραφεία του ΣΑΛΑ στην οδό Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, Κτίριο Α, Λεμεσός μέχρι την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.30. Προσφορές που υποβάλλονται σε ανοικτό φάκελλο όπως επίσης και προσφορές που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Το κριτήριο βάσει του οποίου θα ανατεθεί η προσφορά είναι η ψηλότερη τιμή. Το Συμβούλιο δεν θα αποδεχτεί οποιαδήποτε προσφορά η οποία θα είναι μικρότερη των Δέκα Χιλιάδων Ευρώ (€10.000). Το Συμβούλιο έχει το δικαίωμα ακύρωσης του διαγωνισμού όταν το ποσό ουδεμίας προσφοράς είναι ίσο ή μεγαλύτερο από τις Δέκα Χιλιάδες Ευρώ (€10.000).

O κάθε προσφοροδότης έχει το δικαίωμα να επιθεωρήσει την μηχανή μετά από σχετική συνεννόηση με το Συμβούλιο και μετά να υποβάλει προσφορά. Η μηχανή ψηλής πίεσης νερού πωλείται στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα και τo Συμβούλιο δεν φέρει οποιανδήποτε ευθύνη όσον αφορά την κατάσταση της.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Συμβουλίου στο 25-881747.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ


Αναζήτηση στη "Φ"


| |

Ακολουθήστε τη "Φ" στα social media