Νέα παράταση στην πληρωμή τελών σκυβάλων, επαγγελματικής άδειας και άδειας επαγγελματικού υποστατικού

Νέα παράταση στην πληρωμή τελών σκυβάλων, επαγγελματικής άδειας και άδειας επαγγελματικού υποστατικού

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι ενόψει και των νέων διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας έχει δοθεί παράταση στην ημερομηνία πληρωμής των λογαριασμών για τα τέλη σκυβάλων, επαγγελματικής άδειας και άδειας επαγγελματικού υποστατικού για το έτος 2020 μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου, 2020.

Τα γραφεία εισπράξεως φόρων στην οδό Αρχ. Κυπριανού 23 (δίπλα από το Δημοτικό Μέγαρο) παραμένουν κλειστά για την εξυπηρέτηση του κοινού μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2020 και καλείται το κοινό να εξυπηρετείται διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λεμεσού www.limassolmunicipal.com.cy ή μέσω της ιστοσελίδας της JCC www.jccsmart.com ή μέσω της εφαρμογής για έξυπνες συσκευές «Δημότης Λεμεσού».

Οι δημότες που δεν έχουν λάβει ειδοποίηση παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τα γραφεία εισπράξεως φόρων στο τηλέφωνο 25884400 και να ενημερώσουν το Δήμο για τυχόν αλλαγές στη διεύθυνση αλληλογραφίας τους.
Αναζήτηση