Μνημόνιο Συνεργασίας Κέντρου Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» ΤΕΠΑΚ με ΡΑΕΚ

Μνημόνιο Συνεργασίας Κέντρου Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» ΤΕΠΑΚ με ΡΑΕΚΜε στόχο να παρέχει το πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη της υφιστάμενης συνεργασίας μέσω του έργου EXCELSIOR H2020 TEAMING, υπογράφηκε πρόσφατα Μνημόνιο Συνεργασία μεταξύ του Κέντρου Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» του ΤΕΠΑΚ με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέσω του πλαισίου, καλύπτονται δράσεις σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος, όπως η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε τομείς που σχετίζονται με την εναρμόνιση της ΡΑΕΚ στις κοινοτικές οδηγίες, που αφορούν τους στόχους για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΕΠ) στην Κύπρο, τη βελτίωση της διαχείρισης της ενεργειακής αγοράς στη χώρα, καθώς και την εφαρμογή της Στρατηγικής Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση.


Αναζήτηση