Ο αντίκτυπος ενός μήνα του 1ου lockdown στη ζήτηση νερού, σε μελέτη του ΣΥΛ

Ο αντίκτυπος ενός μήνα του 1ου lockdown στη ζήτηση νερού, σε μελέτη του ΣΥΛΜείωση κατανάλωσης νερού σε εμπορικούς και βιομηχανικούς κατά τη διάρκεια των πρώτων περιοριστικών μέτρων, τον Απρίλιο του 2020, καταγράφει μελέτη που πραγματοποίησε το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία "Κοίος", του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου, η ανάλυση των δεδομένων, για τους εμπορικούς καταναλωτές, δείχνει μείωση στη συνολική μέση ημερήσια κατανάλωση, κατά τον Απρίλιο 2020, κατά 28%, συγκριτικά με την αντίστοιχη κατανάλωση του μέσου όρου για το μήνα Απρίλιο των ετών 2017-2019.

Ως ενδιαφέρον εύρημα της μελέτης θεωρείται το γεγονός ότι, η κατανάλωση των εμπορικών συνδέσεων για το 2020 (μέχρι τη χρονική περίοδο πριν από την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων) ήταν κατά πολύ υψηλότερη σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο των προηγούμενων χρόνων.

Πιο συγκεκριμένα, η διαφορά στην κατανάλωση κατά το πρώτο δίμηνο του 2020 ήταν μεγαλύτερη από 20%, συγκριτικά με το μέσο όρο της συγκεκριμένης περιόδου και «συνεπώς, η μείωση στην κατανάλωση των εμπορικών συνδέσεων για τον Απρίλιο 2020 ίσως να ξεπερνάει το 40%».

Περαιτέρω, το προφίλ συμπεριφοράς της κατανάλωσης παρουσιάζει κάθετη και οριζόντια μετατόπιση της μέσης ημερήσιας κατανάλωσης και εκτιμάται πως, πέρα από τη μείωση στην κατανάλωση, αποδεικνύεται και αλλαγή στη συμπεριφορά κατανάλωσης, ως φυσικό επακόλουθο της μεταβολής του ωραρίου λειτουργίας (εμπορικές μονάδες με μειωμένο κύκλο εργασιών) και της αναστολής του κύκλου εργασιών συγκεκριμένων τύπων εμπορικών υποστατικών κατά την περίοδο εφαρμογής των μέτρων.

Όσον αφορά τους βιομηχανικούς καταναλωτές, επίσης καταγράφεται, αν και μικρότερη, μείωση στη συνολική μέση ημερήσια κατανάλωση, κατά τον Απρίλιο του 2020, της τάξης του 9%, σε σχέση με την αντίστοιχη κατανάλωση του μέσου όρου για το μήνα Απρίλιο των ετών 2017-2019.

Επίσης, προστίθεται, η κατανάλωση των βιομηχανικών συνδέσεων κατά τους πρώτους μήνες του 2020 (πριν την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων) ήταν κατά πολύ υψηλότερη (≈15%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο των προηγούμενων χρόνων. Η έρευνα εκτιμά πως η πραγματική μείωση στην κατανάλωση των βιομηχανικών καταναλωτών κατά το μήνα Απρίλιο ενδέχεται να ξεπερνάει το 20%.

«Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το προφίλ συμπεριφοράς κατανάλωσης παρουσιάζει μείωση κατανάλωσης, η συμπεριφορά της γενικής κατανάλωσης δεν παρουσιάζει κάποια μεταβολή, γεγονός που καταδεικνύει ότι πιθανότατα δεν υπήρξε μεταβολή στο ωράριο λειτουργίας των βιομηχανικών μονάδων που λειτουργούσαν (κανονικά ή με μειωμένο κύκλο εργασιών) κατά την περίοδο εφαρμογής των μέτρων», συμπληρώνει η ανακοίνωση.

Σε ό,τι αφορά στους οικιστικούς καταναλωτές, η ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε ότι η εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων επηρέασε τη συμπεριφορά της κατανάλωσης τους, όχι όμως τη συνολική παροχή νερού προς τις οικιστικές συνδέσεις και πως, η παραμονή στο σπίτι συνέβαλε στην αλλαγή του ωραρίου υλοποίησης των διάφορων καθημερινών δραστηριοτήτων του νοικοκυριού (πλύσιμο ρούχων, φαγητό, μπάνιο κτλ).

Αν και η σύγκριση των μετρήσεων έδειξε ότι η συνολική μέση ημερήσια κατανάλωση για τον μήνα Απρίλιο του 2020, στους οικιστικούς καταναλωτές, ήταν 8% λιγότερη σε σχέση με την αντίστοιχη κατανάλωση του μέσου όρου για το μήνα Απρίλιο των ετών 2017-2019, αυτό δεν μπορεί να αποδοθεί εξ’ ολοκλήρου στην εφαρμογή των μέτρων.

Η ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων, αναφέρει η ανακοίνωση, δείχνει ότι η κατανάλωση κατά τους πρώτους μήνες του 2020, δηλαδή πριν την εφαρμογή των μέτρων, ήταν ήδη μειωμένη (5%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο των προηγούμενων χρόνων.

Πηγή: ΚΥΠΕ


Αναζήτηση