Εργαστήρι κατά των φημολογιών από το έργο «Λεμεσός - μια πόλη ο κόσμος όλος»

Εργαστήρι κατά των φημολογιών από το έργο «Λεμεσός - μια πόλη ο κόσμος όλος»Διαδικτυακό εργαστήρι κατά των φημολογιών, εφαρμόζοντας καινοτόμα και επιστημονικά αποδεδειγμένη μεθοδολογία, ξεκινά το έργο στήριξης της διαδικασίας ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) «Λεμεσός – μια πόλη, ο κόσμος όλος».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Λεμεσού και το Διαπολιτισμικό Συμβούλιο Λεμεσού, στο πλαίσιο του έργου, θα προβούν σε σειρά ενεργειών (διαβουλεύσεις, εργαστήρι, αξιολόγηση φημολογιών, ενέργειες διάψευσης φημολογιών), με σκοπό να διαπιστωθούν και αναθεωρηθούν τα υφιστάμενα στερεότυπα και προκαταλήψεις για τους μετανάστες, πρόσφυγες, μειονότητες αλλά και διάφορες άλλες ομάδες.

Οι δραστηριότητες αυτές, προστίθεται, σκοπεύουν να αυξήσουν τα επίπεδα αποδοχής και την καλλιέργεια της δεκτικής νοοτροπίας και προώθηση θετικής προσέγγισης για την ποικιλομορφία, όπως και τη μείωση των ξενοφοβικών τάσεων και διακρίσεων στην τοπική κοινωνία.

Το διαδικτυακό εργαστήρι κατά των φημολογιών, θα βασίζεται σε μεθοδολογία η οποία αναπτύχθηκε από κοινού από το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) και τον οργανισμό Anti-Rumours International στη Βαρκελώνη και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά σε τέσσερις μέρες, με συνολική διάρκεια 8 ώρες και με γλώσσα εργασίας τα Αγγλικά.

Συγκεκριμένα, οι εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης από τον οργανισμό Anti-rumour International στη Βαρκελώνη, Daniel de Torres και Gemma Pinyol - Jimenez θα εκπαιδεύουν και θα συντονίζει Σύμβουλος Διαπολιτισμικότητας, του Δήμου Λεμεσού.

Η ανακοίνωση υπενθυμίζει πως το έργο «Λεμεσός - μια πόλη, ο κόσμος όλος» υλοποιείται από το 2013 με επικεφαλής το Δήμο Λεμεσού, και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Πηγή: ΚΥΠΕ


Αναζήτηση