Ειδικό σχέδιο για φωτοβολταϊκά σε οικίες


fotovoltaika-se-spitia

Για πολίτες με οικολογική συνείδηση

Το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού τα τελευταία 3 χρόνια προσφέρει δάνεια με σκοπό την αγορά και εγκατάσταση περιβαλλοντικών συστημάτων με απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα αποτελούν μία από τις πιο υποσχόμενες τεχνολογίες στον τομέα της ενέργειας καθώς χρησιμοποιώντας την πλέον διαθέσιμη μορφή ενέργειας στον πλανήτη, την ηλιακή, παράγουν ηλεκτρική ενέργεια που αποτελεί μια από τις πιο χρήσιμες μορφές ενέργεια στις μέρες μας.

Μέχρι το 2020 πρέπει το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Σκοπός του συγκεκριμένου δανείου είναι η αγορά και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ενέργειας (φωτοβολταϊκών συστημάτων) τα οποία χρησιμοποιούνται με διάφορους τρόπους από το κράτος ή άλλους οργανισμούς, για οικίες.

Το Ύψος Δανείου ανέρχεται μέχρι και τις €20.000 με τρεις φερέγγυους εγγυητές και μέχρι τις €60.000 με υποθήκη. Τα αντίστοιχα επιτόκια είναι 7% και 6%. Η περίοδος αποπληρωμής του δανείου έχει καθοριστεί μέχρι και τα 15 χρόνια (ως η συμφωνία με την ΑΗΚ). Ο τρόπος αποπληρωμής έχει να κάνει με την εκχώρηση της εφάπαξ επιδότησης 55% και με την εκχώρηση μέρους ή ολόκληρου του ποσού από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην Α.Η.Κ. Αλλά και με κατάθεση στο δάνειο των εισπρακτέων ποσών από την Α.Η.Κ το οποίο θα προέρχεται από την πώληση ρεύματος. Να σημειωθεί ότι ο τόκος του δανείου υπολογίζεται επί του εκάστοτε υπολοίπου του δανείου τα έξοδα του οποίου περιορίζονται στο 0,20% στο ποσό έκδοσης.

Ασφάλεια

  • Ασφάλεια ζωής α[π 2.10 % ετησίως επί του εκάστοτε υπολοίπου του δανείου
  • Εκχώρηση προς όφελος του Σ.Τ.Λ του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του συστήματος.


Επιπλέον παρέχεται περίοδοςχάριτος μέχρι την τελική εγκατά-σταση του συστήματος και έναρξητης παραγωγής ενέργειας.

Είναι σημαντικό να ναφερθεί ότι η Κυβέρνηση επιχορηγεί το κόστος εγκατάστασης κατά 55% του συνολικού κόστους και αγοράζει την παραγόμενη ενέργεια με 22,56 ανά κιλοβατώρα. Επίσης η Α Η Κ αγοράζει την παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια προς 38,00 σεντς ανά κιλοβατώρα χωρίς να προσφέρει επιπλέον επιδότηση. Προϋπόθεση ολικής έκδοσης του ποσού, η έγκριση της Υπηρεσίας Ενέργειας τουΥπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας για την τοποθέτηση της μονάδας.


ΑναζήτησηCopyright © 2010 -

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ISSN 1986-213X (print) - ISSN 1986-2148 (online)

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή, απόδοση του περιεχομένου (κειμένου ή φωτογραφίας) με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφηση ή άλλο, χωρίς τη γραπτή έγκριση ή άδεια της "Φωνής".