• Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Οικονομία
  • Αύξηση του ΑΕΠ στην Κύπρο κατά 0,8% και 3,8% το 1ο τρίμηνο του 2018, σε τριμηνιαία και ετήσια βάση

Forum Athletic Dept

Αύξηση του ΑΕΠ στην Κύπρο κατά 0,8% και 3,8% το 1ο τρίμηνο του 2018, σε τριμηνιαία και ετήσια βάση

Το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,8 στην Κύπρο κατά το πρώτο τρίμηνο για το 2018, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 3,8% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με εκτιμήσεις που δημοσίευσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat.

Την ίδια ώρα το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% τόσο στη ζώνη του ευρώ (ΕΑ19) όσο και στην ΕΕ28 κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το τέταρτο τρίμηνο του 2017, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,7% και στις δύο ζώνες. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 2,4% στην ΕΕ28 το πρώτο τρίμηνο του 2018, μετά από + 2,8% και + 2,7% αντίστοιχα το προηγούμενο τρίμηνο.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, το ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 0,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (μετά + 0,7% το τέταρτο τρίμηνο του 2017). Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,8% (μετά από + 2,6% το προηγούμενο τρίμηνο).

Η Eurostat καταγράφει ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018, οι δαπάνες τελικής κατανάλωσης των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 0,5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,4% στην ΕΕ28 (μετά + 0,2% και + 0,3% αντίστοιχα το προηγούμενο τρίμηνο). Ο σχηματισμός ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 0,5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,8% στην ΕΕ28 (μετά + 1,3% και + 1,2%).

Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 0,4% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,3% στην ΕΕ28 (μετά + 2,2% και + 1,8%). Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ και ήταν σταθερές για την ΕΕ28 (μετά από + 1,5% και + 1,4%). Οι δαπάνες για τελική κατανάλωση των νοικοκυριών συνέβαλαν θετικά στην αύξηση του ΑΕΠ τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ28 (με +0,3 και + 0,2 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα) και η συμβολή του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου ήταν θετική και στις δύο ζώνες (με +0,1 και +0,2 αντίστοιχα).

Τέλος η συμβολή του εξωτερικού ισοζυγίου στην αύξηση του ΑΕΠ ήταν αρνητική και για τις δύο ζώνες, ενώ η συμβολή των μεταβολών των αποθεμάτων ήταν θετική και για τις δύο ζώνες.

Πηγή: KYΠΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ


Αναζήτηση στη "Φ"


| |

Ακολουθήστε τη "Φ" στα social media