• Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Οικονομία
  • Την ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη θα προσφέρει στις τράπεζες η 'ΆΡΤΕΜΙΣ'
τράπεζες

Την ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη θα προσφέρει στις τράπεζες η 'ΆΡΤΕΜΙΣ'

Νέο εργαλείο, το οποίο θα έχει την δυνατότητα να προβλέπει κατά πόσον υπάρχει πιθανότητα ένας δανειολήπτης να καταστεί κακοπληρωτής ή όχι, θα θέσουν στην διάθεση των τραπεζών τα τραπεζικά συστήματα πληροφοριών «ΆΡΤΕΜΙΣ».

Σε συνέντευξη στο ΚΥΠΕ, ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας που διαχειρίζεται το σύστημα «ΑΡΤΕΜΙΣ», το οποίο τηρεί αρχείο που αφορά αποκλειστικά την οικονομική συμπεριφορά φυσικών και νομικών προσώπων, Αχιλλέας Αμβροσίου είπε ότι «ανάλογα με την οικονομική συμπεριφορά που είχε κάποιος τα προηγούμενα τρία χρόνια, το νέο αυτό εργαλείο (Credit Scoring) θα έχει την δυνατότητα να προβλέπει την ικανότητα αποπληρωμής ενός δανειολήπτη για τους επόμενους 12 μήνες, κάνοντας πιο απλή την δουλειά των τραπεζών».

Ο ΓΔ της εταιρείας, η οποία αποτελεί θυγατρική του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και διαθέτει ως πελάτες 29 τράπεζες που λειτουργούν στην Κύπρο, είπε ότι το νέο αυτό εργαλείο προς τις τράπεζες θα αρχίσει να κτίζεται με τη νέα οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας που αναμένεται να εκδοθεί εντός του 2019 και θα χρειαστεί περίπου 18 μήνες για να ολοκληρωθεί και να τεθεί στην διάθεση των τραπεζών.

«Συγκεκριμένα, θα προβλέπουμε κατά πόσον υπάρχει η πιθανότητα ένας δανειολήπτης να καταστεί κακοπληρωτής έτσι ώστε οι τράπεζες να το λάβουν υπόψη τους στην αξιολόγηση του αξιόχρεου του πελάτη», ανέφερε και πρόσθεσε ότι το νέο αυτό εργαλείο θα δίδει ένα βαθμό για κάθε δανειολήπτη.

«Αν αυτός ο βαθμός είναι χαμηλός τότε υπάρχει πιθανότητα ο δανειολήπτης να καταστεί κακοπληρωτής, ενώ το αντίθετο θα συμβεί αν ο βαθμός είναι υψηλός», εξήγησε.

Σύστημα «Άρτεμις»

Ο κ. Αμβροσίου είπε ότι η «Άρτεμις» ξεκίνησε το 2009 με εθελοντική συμμετοχή των τραπεζών και με τον ερχομό της Τρόικας δόθηκε η δυνατότητα στην «Άρτεμις» με την εφαρμογή της οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας 30 Σεπτεμβρίου του 2014 να αποκτήσει το πλήρες φάσμα των τραπεζικών δεδομένων με την προσθήκη των εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και να καταστεί υποχρεωτική η συμμετοχή των τραπεζών.

Ανέφερε ότι στο αρχείο της «Άρτεμις» περιέχονται πληροφορίες για προσωπικά δεδομένα, χορηγήσεις (δάνεια τακτής λήξης, τρεχούμενους λογαριασμούς με όριο, πιστωτικές κάρτες, τρεχούμενους λογαριασμούς χωρίς όριο οι οποίοι έχουν ξεπεράσει το όριο των 200 ευρώ πρακτόρευση απαιτήσεων, ενοικιαγορά, τραπεζικές εγγυητικές επιστολές και ενέγγυες πιστώσεις), αγωγές, και δικαστικές αποφάσεις που αφορούν πιστωτικές διευκολύνσεις οι οποίες παραχωρήθηκαν από τις Τράπεζες, καταχωρήσεις για εκδότες ακάλυπτων επιταγών, πτωχεύσεις και αιτήσεις πτωχεύσεων που λαμβάνονται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη και διαλύσεις και αιτήσεις για διάλυση εταιρειών.

«Βοηθούμε τις τράπεζες να εφαρμόσουν την υπεύθυνη δανειοδότηση (Responsible lending) και βοηθούμε το κοινό να εφαρμόσει την υπεύθυνη δανειοληψία (Responsible borrowing), έτσι ώστε να λαμβάνει δάνεια που μπορεί να αποπληρώσει», υπογράμμισε.

Διαδικασία καταχώρησης νέων δεδομένων

Εξηγώντας την όλη διαδικασία καταχώρησης νέων δεδομένων στην «Άρτεμις», ο κ. Αμβροσίου είπε στο ΚΥΠΕ ότι «όλες οι τράπεζες έχουν υποχρέωση μέσα στις πρώτες οκτώ εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα να στείλουν το αρχείο τους με τα υπόλοιπα δανείων που έχουν στην βάση δεδομένων τους της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του προηγούμενου μήνα».

Η Άρτεμις θα παρουσιάζει στο αρχείο της τα νέα δεδομένα από την 9η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, σημείωσε.

Ανέφερε ότι το σύστημα έχει αγκαλιαστεί από τις τράπεζες και βλέπουμε τώρα ότι έχει αγκαλιαστεί και από τον κόσμο και πρόσθεσε ότι για τις προσφερόμενες υπηρεσίες της «Άρτεμις» υπάρχει χρέωση προς τις τράπεζες ανάλογα με τις αναζητήσεις που διενεργούν.

Είπε ακόμη ότι υπάρχει και το σύστημα «ΑΙΑΝΤΑΣ», το οποίο καλύπτει τον Συνεργατισμό και τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης, αλλά υπάρχει διασύνδεση μεταξύ των δύο αρχείων.

Δωρέαν credit report στο κοινό μια φορά κάθε έτος

Αναφορικά με την εφαρμογή από τις 25 Μάϊου του 2018 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), ο κ. Αμβροσίου είπε ότι από αυτή την ημερομηνία η «Άρτεμις» έχει εφαρμόσει «όλες τις διατάξεις του κανονισμού αυτού και την οικονομική κατάσταση (credit report) που έχει κάποιος την δίνουμε μια φορά τον χρόνο δωρεάν στον πελάτη των τραπεζών, αφού υποβάλει κοντά μας σχετική αίτηση».

Το κοινό είτε ως πρωτοοφειλέτης είτε ως εγγυητής κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος του και σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπει στο credit report και πράγματα που ξέχασε, πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια ανακρίβεια ή σφάλμα στα δεδομένα του Αρχείου που τηρείται από την Άρτεμις, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει αίτηση διόρθωσης, προσκομίζοντας μαζί και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σχετική διόρθωση, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού.

Πηγή: ΚΥΠΕ


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣΑναζήτηση στη "Φ"


| |

Ακολουθήστε τη "Φ" στα social media