• Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Οικονομία
  • Η εξέταση ενδεχόμενης κατάργησης των χάλκινων κερμάτων των δύο και ενός λεπτού του Ευρώ, στο πρόγραμμα της Κομισιόν
Η εξέταση ενδεχόμενης κατάργησης των χάλκινων κερμάτων των δύο και ενός λεπτού του Ευρώ, στο πρόγραμμα της Κομισιόν

Η εξέταση ενδεχόμενης κατάργησης των χάλκινων κερμάτων των δύο και ενός λεπτού του Ευρώ, στο πρόγραμμα της Κομισιόν

Η εξέταση σκοπιμότητας της ενδεχόμενης κατάργησης των χάλκινων κερμάτων των δύο και ενός λεπτού του Ευρώ, βρίσκεται μέσα στη λίστα του προγράμματος εργασιών της Κομισιόν, το οποίο εγκρίθηκε από το Κολέγιο των Επιτρόπων.

Αναλυτικά, στο έγγραφο "2" που επισυνάπτεται στο πρόγραμμα εργασιών, το σημείο 34 επιγράφεται "ενιαίοι κανόνες στρογγυλοποίησης, σε συνέχεια της έκθεσης σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τα κέρματα ευρώ" και αφορά "την αξιολόγηση της χρήσης κερμάτων ευρώ ενός και δύο λεπτών και δυνατότητα εισαγωγής κοινών κανόνων στρογγυλοποίησης".

Σημειώνεται τέλος ότι "μια πιθανή πρόταση θα καθιερώσει κοινούς κανόνες στρογγυλοποίησης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με τη χρήση κερμάτων ενός και δύο λεπτών του Ευρώ".

Ο Αντιπρόεδρος Μάρος Σέφτσοβιτς κατά την παρουσίαση του προγράμματος εξήγησε ότι το αποτέλεσμα της εξέτασης σκοπιμότητας δεν είναι προδιαγεγραμμένο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Αναζήτηση