Αυξήθηκε κατά 1.527 άτομα η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το α΄ τρίμηνο

Αυξήθηκε κατά 1.527 άτομα η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το α΄ τρίμηνο

Αύξηση κατά 2,3% ή κατά 1.527 άτομα σημείωσε το 1ο τρίμηνο του 2020 η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία.

Στην Κεντρική Κυβέρνηση η απασχόληση αυξήθηκε επίσης κατά 2,3%, στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 2,7% και στις Τοπικές Αρχές κατά 0,4%.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, το σύνολο των εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα το 1ο τρίμηνο του 2020 ήταν 69.263.

Στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στις 63.695 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την κυβέρνηση στις 5.568.

Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές, η απασχόληση ανήλθε στα 52.560, 7.082 και 4.053 άτομα αντίστοιχα.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 1.527 άτομα (2,3%).

Στην Κεντρική Κυβέρνηση υπάρχει αύξηση κατά 1.364 άτομα (2,3%), στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 147 άτομα (2,7%) και στις Τοπικές Αρχές κατά 16 άτομα (0,4%).

Συγκριτικά με το 4ο τρίμηνο του 2019, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 89 άτομα (0,1%).

Αύξηση παρατηρήθηκε τόσο στην Κεντρική Κυβέρνηση όσο και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 37 άτομα (0,1%) και 152 άτομα (2,8%) αντίστοιχα ενώ οι Τοπικές αρχές μειώθηκαν κατά 100 άτομα (-2,4%).

Αυξήθηκαν 6,1% το α΄τρίμηνο οι κενές θέσεις εργασίας

Αύξηση 6,1% ή κατά 415 σημείωσε το 1ο τρίμηνο του 2020 ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 6.762.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας το 1ο τρίμηνο του 2020 ανήλθε στις 7.177.

Σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2019 παρατηρήθηκε αύξηση 2.531 θέσεων (54,5%).

Το συνολικό ποσοστό των κενών θέσεων το 1ο τρίμηνο του 2020 ήταν 2,0%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 ήταν 1,3% και 2,0% αντίστοιχα.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων το 1ο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, παρατηρούνται στους Τομείς της Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας (5,8%), των Δραστηριοτήτων Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (4,0%) και των Κατασκευών (3,4%).

Πηγή: ΚΥΠΕ
Αναζήτηση