Ο οίκος Standard & Poor’s διατήρησε σταθερή την αξιολόγηση της Κύπρου, παρά τις προκλήσεις του κορωνοϊού

Ο οίκος Standard & Poor’s διατήρησε σταθερή την αξιολόγηση της Κύπρου, παρά τις προκλήσεις του κορωνοϊού

Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s διατήρησε την Παρασκευή σταθερή στην πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου, εκφράζοντας την άποψη ότι η χώρα θα καταφέρει τελικά να μετριάσει τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην οικονομία της. Ο οίκος επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας σε «BBB- / A-3» σε κυπριακό και ξένο νόμισμα. Η προοπτική είναι σταθερή.

«Κατά την άποψή μας, η συμμετοχή της Κύπρου στην ευρωζώνη, τα ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα, οι σταθερές προοπτικές ανάπτυξης και οι ιστορικά συνετές δημοσιονομικές πολιτικές θα μετριάσουν τις επιπτώσεις της COVID-19 στην πιστοληπτική ικανότητα της κυβέρνησης», αναφέρεται στην έκθεση του οίκου για την Κύπρο.

Ο οίκος επισημαίνει ότι η επίπτωση της πανδημία COVID-19 ώθησε την οικονομία που εξαρτάται από τον τουρισμό στην Κύπρο σε μια σοβαρή ύφεση και προκάλεσε μεγάλο έλλειμμα το 2020, με το ΑΕΠ να αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 7,3%. Σημειώνει επίσης ότι οι αρχές εφαρμόζουν μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα εισοδήματα και προστατεύοντας τις επιχειρήσεις από ένα προσωρινό, αν και κρίσιμο, σοκ ρευστότητας.

Η σταθερή προοπτική, αποτυπώνει την άποψη του οίκου για τις σταθερές μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της Κύπρου, βελτιώνοντας τη δυναμική του δημόσιου χρέους και το ιστορικό των τρεχόντων δημοσιονομικών πλεονασμάτων, έναντι των υψηλών αποθεμάτων δημόσιου και ιδιωτικού χρέους. Ωστόσο ο οίκος λαμβάνει υπόψη και την εγγενή ευπάθεια της μικρής ανοικτής οικονομίας της χώρας, λόγω του μεγάλου τουριστικού τομέα και της έκθεσης σε εξωτερικούς κραδασμούς, όπως η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19.

Ο οίκος θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της αξιολόγησης της Κύπρου, εάν ο τραπεζικός τομέας μείωνε ουσιαστικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) και οι χρηματοοικονομικές συνθήκες βελτιώνονταν, παράλληλα με την ταχύτερη από το αναμενόμενο απομόχλευση της οικονομίας ή την ισχυρότερη εξωτερική επίδοση.

Εναλλακτικά, ο οίκος θα μπορούσε να υποβαθμίσει την αξιολόγησή του, σε περίπτωση χαμηλότερης από την προβλεπόμενη οικονομικής ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, κάτι που θα εμπόδιζε την εξυπηρέτηση του ιδιωτικού χρέους και την βελτίωση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Επίσης σε περίπτωση που οι δημοσιονομικές επιδόσεις δεν βελτιωθούν και η επιβάρυνση του δημόσιου χρέους αυξηθεί σημαντικά.

Το σκεπτικό της αξιολόγησης εδράζεται στην καλή κατάσταση της οικονομίας της Κύπρου και τις σταθερές προοπτικές ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τη δέσμευση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής να διατηρούν δημοσιονομικά πλεονάσματα και να προωθούν την αποκατάσταση της υγείας του τραπεζικού τομέα.

Ο οίκος θεωρεί ότι το καθεστώς μέλους της Κύπρου στην ΕΕ υποστηρίζει την πιστοληπτική ικανότητά της Κύπρου, λόγω των ιδιαίτερα ευνοϊκών αποφάσεων που λαμβάνονται τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) τους τελευταίους μήνες.

Επισημαίνεται ότι ενώ το δημόσιο χρέος της Κύπρου παραμένει υψηλό, η προληπτική διαχείριση βελτίωσε σημαντικά το δημόσιο χρέος της χώρας, όπως και οι εξαιρετικά υποστηρικτικές νομισματικές πολιτικές που εισήγαγε η ΕΚΤ από το 2012.

Επιπλέον, αναφέρεται, οι αρχές διατηρούν σημαντικά ταμειακά αποθέματα, τουλάχιστον ισοδύναμα με εννέα μήνες χρηματοδοτικών αναγκών, μειώνοντας τον κίνδυνο βραχυπρόθεσμης αναχρηματοδότησης.

Ο οίκος προβλέπει ότι η κυπριακή οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 7,3% το 2020 πριν ανακάμψει σε συρρίκνωση 5,5% το 2021, χάρη στη σταθεροποίηση της εγχώριας ζήτησης και την υπόθεσή ότι ένα αποτελεσματικό εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο από τα μέσα του 2021.

Επισημαίνεται ακόμα ότι η Κυβέρνηση έχει υλοποιήσει μέτρα για τη διαφύλαξη των εισοδημάτων και την πρόληψη του κλεισίματος των επιχειρήσεων. Αναμένεται ότι η χάραξη πολιτικής θα παραμείνει προσανατολισμένη στη μείωση των οικονομικών τρωτών σημείων και στη βελτίωση της υγείας του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Σημειώνεται επίσης ότι η σημαντική δημοσιονομική στήριξη και τα μέτρα σε επίπεδο ΕΕ θα αποτρέψουν τις διαρθρωτικές ζημίες στην οικονομία αλλά θα αυξήσουν το δημόσιο χρέος. Αναφέρεται ότι τα άμεσα δημοσιονομικά μέτρα και η λειτουργία αυτόματων σταθεροποιητών θα δημιουργήσουν έλλειμμα 4,6% του ΑΕΠ το 2020.

Προστίθεται ότι το δημόσιο χρέος θα ανέλθει στο 118% περίπου του ΑΕΠ το 2020 προτού μειωθεί σταθερά τα επόμενα χρόνια λόγω της οικονομικής ανάκαμψης και της δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Σημειώνεται ακόμα ότι το προφίλ δημόσιου χρέους της Κύπρου έχει βελτιωθεί, χάρη στις καλύτερες συνθήκες της αγοράς και την προληπτική διαχείριση του χρέους, καθώς και στα οφέλη από σημαντικά ταμειακά αποθέματα.

ΥΠΟΙΚ: Η αξιολόγηση του Standard & Poor’s επιβεβαίωση της ορθολογικής διαχείρισης της οικονομίας από την Κυβέρνηση

Η πιστοληπτική αξιολόγηση του οίκου Standard & Poor’s συνιστά επιβεβαίωση της ορθολογικής διαχείρισης της οικονομίας και των δημόσιων οικονομικών από την Κυβέρνηση, γεγονός που αποτελεί το κλειδί για τη διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας και της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Ο ΥΠΟΙΚ σημειώνει ότι στην αξιολόγηση του Standard & Poor’s, διατηρείται τόσο η πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επενδυτική βαθμίδα (“BBB-“) όσο και οι προοπτικές σε σταθερές, παρόλο το γεγονός ότι η οικονομία βρίσκεται εν μέσω των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

«Η αναφερόμενη πιστοληπτική αξιολόγηση συνιστά επιβεβαίωση της ορθολογικής διαχείρισης της οικονομίας και των δημόσιων οικονομικών από την Κυβέρνηση, γεγονός που αποτελεί το κλειδί για τη διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας και της δημοσιονομικής βιωσιμότητας», σημειώνει.

Προσθέτει ότι βασικοί παράγοντες που συντέλεσαν στην ισχυρή εμπιστοσύνη προς την κυπριακή οικονομία είναι η μόνιμη δέσμευση της Κυβέρνησης για διατήρηση, μεσοπρόθεσμα, δημοσιονομικών πλεονασμάτων και η τάση μείωσης του δημόσιου χρέους, οι επίμονες προσπάθειες για εξυγίανση του τραπεζικού τομέα, καθώς επίσης και η ορθολογική διαχείριση του δημόσιου χρέους και διασφάλιση ισχυρών αποθεμάτων ρευστών διαθεσίμων του Κράτους.

Αναφέρει τέλος ότι ιδιαίτερα κάτω από τις δύσκολες συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία και στις διεθνείς αγορές λόγω της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού και τις οικονομικές προκλήσεις, το Υπουργείο Οικονομικών παραμένει αφοσιωμένο στη διατήρηση της αξιοπιστίας της κυπριακής οικονομίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ
Αναζήτηση