Άρχισε από την 1η Ιουνίου στην Κύπρο η υλοποίηση του έργου Αστροτουρισμός

Άρχισε από την 1η Ιουνίου στην Κύπρο η υλοποίηση του έργου Αστροτουρισμός

Άρχισε από την 1η Ιουνίου του 2020 στην Κύπρο η υλοποίηση του έργου Αστροτουρισμός, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Μαΐου του 2023.

Σε ανακοίνωσή του, ο τουριστικός οργανισμός Top Kinisis Travel αναφέρει πως το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για μια εντελώς καινούργια και καινοτόμα έρευνα για τα δεδομένα της Κύπρου, η οποία θα αξιοποιήσει με επιστημονική και επαγγελματική προσέγγιση την έρευνα και την ανάπτυξη μιας νέας και βιώσιμης μορφής τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος στην Κύπρο.

Η παρουσίαση του έργου Αστροτουρισμός πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Υφυπουργού Τουρισμού, Σάββα Περδίου, του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκου Κόκκινου και της Επίτροπου Περιβάλλοντος Κλέλιας Βασιλείου.

Όπως σημειώνεται η ανάπτυξη του Αστροτουρισμού θα αποτελέσει ένα εργαλείο προστιθέμενης αξίας για την τουριστική βιομηχανία της Κύπρου, γιατί όπως σημειώνει η ανακοίνωση, θα ευθυγραμμιστεί με άλλες τοπικές πρωτοβουλίες ειδικού ενδιαφέροντος τουρισμού εμπλουτίζοντας τόσο το προϊόν του Αστροτουρισμού όσο και τις υπόλοιπες μορφές τουρισμού.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι θα δώσει στην Κύπρο τη δυνατότητα να συμπεριληφθεί στον διεθνή χώρο των προορισμών Αστροτουρισμού, αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά της σε ένα νέο τομέα ο οποίος εξελίσσεται σε μία από τις πιο ενθουσιώδεις τάσεις ταξιδιού.

Τέλος, το έργο στοχεύει στην αύξηση του αριθμού και ποιότητας των τουριστών καθώς και στην αύξηση των τοπικών θέσεων εργασίας στην περιφέρεια, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η κοινοπραξία του έργου θα αναπτύξει, μεταξύ άλλων, Αστροτουριστικά πακέτα, Αστροτουριστικά Χωριά, κινητά Αστροτουριστικά πάρκα, στα οποία θα φιλοξενούνται Αστροκατασκηνώσεις, θα προβεί σε πιστοποίηση επιλεγμένων τοποθεσιών ως «Dark Sky» και θα καλλιεργήσει την περιβαλλοντική συνείδηση και ευθύνη.

Ανάδοχος Φορέας για την ανάπτυξη του έργου είναι ο τουριστικός οργανισμός Top Kinisis Travel Public Ltd και άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς.

Πηγή: ΚΥΠΕ
Αναζήτηση