Σε μειώσεις στις τιμές χρέωσης ηλεκτρισμού με ισχύ την 1η Ιανουαρίου, προχωρεί η ΑΗΚ

Σε μειώσεις στις τιμές χρέωσης ηλεκτρισμού με ισχύ την 1η Ιανουαρίου, προχωρεί η ΑΗΚΜειώσεις στις τιμές χρέωσης ηλεκτρισμού κάθε παρεχόμενης μονάδας, σε σχέση με τις υφιστάμενες, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2021, θα επέλθουν σύμφωνα με τα νέα Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το έτος 2021 της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), που ενέκρινε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΗΚ, οι τιμές χρέωσης των Διατιμήσεων είναι υπολογισμένες με σκοπό την ανάκτηση των Επιτρεπόμενων Εσόδων της για το συγκεκριμένο έτος.

Η ΑΗΚ αναφέρει ότι, η εφαρμογή των νέων διατιμήσεων θα αρχίσει από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας για τους μηνιαίους πελάτες, των οποίων η καταγραφή των ενδείξεων των μετρητών τους θα γίνεται από το τέλος Ιανουαρίου 2021 καθώς και για τους διμηνιαίους πελάτες, των οποίων η καταγραφή των ενδείξεων των μετρητών τους θα γίνεται από την 1η Μαρτίου 2021 και μετά.

Τέλος, η ΑΗΚ αναφέρει πως για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες διατιμήσεις της, το κοινό μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της www.eac.com.cy ή ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της.

Πηγή: ΚΥΠΕ


Αναζήτηση