Σημαντική μείωση στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου το 2020

Σημαντική μείωση στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου το 2020

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε στα €4.799,3 εκ. το 2020 σε σύγκριση με €5.063,1 εκ. το 2019, με βάση προκαταρκτικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Η μείωση του ελλείμματος οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των εξαγωγών σε σχέση με τη σημαντική μείωση που υπήρξε παράλληλα στις εισαγωγές κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020.

Συγκεκριμένα, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020 ήταν €7.539,9 εκ. σε σύγκριση με €8.200,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2019, σημειώνοντας μείωση 8,1%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020 ήταν €2.740,6 εκ. σε σύγκριση με €3.137,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2019, σημειώνοντας μείωση 12,6%.

Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €664,9 εκ. σε σύγκριση με €689,8 εκ. τον Δεκέμβριο 2019, καταγράφοντας μείωση 3,6%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Δεκέμβριο 2020 ήταν €390,9 εκ. και από τρίτες χώρες €274,0 εκ. σε σύγκριση με €374,7 εκ. και €315,1 εκ. αντίστοιχα τον Δεκέμβριο 2019. Οι εισαγωγές τον Δεκέμβριο 2020 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €94,3 εκ. έναντι €134,5 εκ. τον Δεκέμβριο 2019.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Δεκέμβριο 2020 ήταν €191,8 εκ. σε σύγκριση με €252,7 εκ. τον Δεκέμβριο 2019, σημειώνοντας μείωση 24,1%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Δεκέμβριο 2020 ήταν €58,5 εκ. και προς τρίτες χώρες €133,3 εκ., σε σύγκριση με €96,7 εκ. και €156,0 εκ. αντίστοιχα τον Δεκέμβριο 2019. Οι εξαγωγές τον Δεκέμβριο 2020 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €44,7 εκ. έναντι €101,5 εκ. τον Δεκέμβριο 2019.

Τελικά στοιχεία Νοεμβρίου

Εξάλλου σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία για τον Νοέμβριο του 2020, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €636,7 εκ. τον Νοέμβριο 2020 σε σύγκριση με €660,7 εκ. τον Νοέμβριο 2019, σημειώνοντας μείωση 3,6 %.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Νοέμβριο 2020 ήταν €98,3 εκ. σε σύγκριση με €96,4 εκ. τον Νοέμβριο 2019, καταγράφοντας αύξηση 2,0%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Νοέμβριο 2020 ανήλθε σε €92,6 εκ. σε σύγκριση με €88,4 εκ. τον Νοέμβριο 2019, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Νοέμβριο 2020 μειώθηκε στα €4,2 εκ. έναντι €6,4 εκ. τον Νοέμβριο 2019.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Νοέμβριο 2020 ήταν €48,2 εκ. σε σύγκριση με €136,3 εκ. τον Νοέμβριο 2019, σημειώνοντας μείωση 64,6%.

Πηγή: ΚΥΠΕ


Αναζήτηση