Ο Moody’s αναβάθμισε την αξιολόγηση της Κύπρου στο Ba1 με σταθερή προοπτική

Ο Moody’s αναβάθμισε την αξιολόγηση της Κύπρου στο Ba1 με σταθερή προοπτική


Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s αναβάθμισε τη μακροχρόνια πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου στο Ba1 από Βa2, με σταθερό ορίζοντα, επικαλούμενος τη μείωση στην έκθεση της οικονομίας λόγω της μείωσης των κινδύνων στο τραπεζικό σύστημα και την ανθεκτικότητα που επέδειξε η κυπριακή οικονομία κατά τη κρίση του κορωνοϊού.

Με την αναβάθμιση αυτή, το κυπριακό αξιόχρεο βρίσκεται μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική κατηγορία στην κλίμακα του συγκεκριμένου οίκου. Ο Moody’s είναι ο μόνος από τους τέσσερις αναγνωρισμένους οίκους αξιολόγησης (μαζί με S&P, Fitch και DBRS Morning Star) που διατηρεί την Κύπρο κάτω από την επενδυτική κατηγορία.

Σύμφωνα με τον οίκο, ο κύριος λόγος αναβάθμισης αφορά στη μείωση της έκθεσης της κυπριακής οικονομίας στον τραπεζικό τομέα, λόγω των μείωσης των κινδύνων στις τράπεζες της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη, ο ίδιος οίκος προχώρησε σε διπλή αναβάθμιση της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας.

Στην ανακοίνωσή του, ο Moody’s κάνει λόγο για σημαντική βελτίωση στην υποκείμενη πιστωτική ευρωστία του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, η οποία μειώνει τους κινδύνους μιας συστημικής τραπεζικής κρίσης και κατά συνέπεια μειώνει την εκδήλωση δυνητικών υποχρεώσεων για τον κυβερνητικό ισολογισμό.

Αναφέρεται στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και μάλιστα υπό δύσκολες συνθήκες το 2020, «εν μέρει λόγω πωλήσεων παλαιών προβληματικών δανείων, καθώς και λόγω μιας συνολικής απάντησης (εκ μέρους των αρχών) στην πανδημία, η οποία έχει μέχρι τώρα προστατεύσει τους δανειολήπτες από αθετήσεις υποχρεώσεων».

Σημειώνει τη μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 17,7% στο τέλος του 2020 από 27,9% στο τέλος του 2019.

Όπως αναφέρει, μετά το πέρας του ευρύτατου μορατόριουμ καταβολής δόσεων, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, στις αρχές του 2021 ξεκίνησαν οι αποπληρωμές δανείων, κάτι που αποτελεί ένδειξη ότι μεγάλο μέρος των δανείων που βρισκόταν σε αναστολή θα συνεχίσουν τις αποπληρωμές και ότι η εισροή νέων ΜΕΔ θα είναι ήπια.

Σύμφωνα με τον οίκο, η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σε σχέση με την οικονομική ανάκαμψη, ιδιαίτερα στον πιο επηρεαζόμενο τομέα του τουρισμού, θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιπλέον άνοδο των ΜΕΔ. Ωστόσο, ο Moody’s συνεχίζει να εκτιμά ότι η εισροή νέων κόκκινων δανείων θα αντισταθμιστεί από τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των τραπεζών να μειώσουν το απόθεμα των παλαιότερων ΜΕΔ.

Ο δεύτερος λόγος για την αναβάθμιση σχετίζεται με την σχετική ανθεκτικότητα που επέδειξε η οικονομία στην πανδημικό σοκ σε συνδυασμό με τις ισχυρές μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.

Αναφέρεται ειδικότερα ότι παρά τη σημαντική έκθεση στον τουρισμό, η κυπριακή οικονομία αποδείχθηκε πιο ανθεκτική στο πανδημικό σοκ συγκριτικά με τον μέσο όρο των χωρών της βαθμίδας Βa1 και Ba2, όπως καταδείχθηκε από τη λιγότερο βαθιά ύφεση της οικονομίας της Κύπρου που ήταν -5,1%.

«Αυτό διότι οι υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με τον τουρισμό, όπως επαγγελματικές υπηρεσίες, δημόσια διοίκηση και ναυτιλία, αντιστάθμισαν το σημαντικό πανδημικό σοκ στον τουριστικό τομέα», σημειώνει.

Αναφέρεται ακόμη στα μέτρα στήριξης που λήφθηκαν από τις κυπριακές αρχές, λέγοντας ότι αυτά ήταν «αποτελεσματικά στον μετριασμό του πανδημικού σοκ στην πλευρά της προσφοράς και κατά συνέπεια μείωσαν σημαντικά τον κίνδυνο διαρκούς μείωσης της οικονομικής ευρωστίας της Κύπρου».

Σημειώνει ότι πολύ αποτελεσματική στη μείωση του αντίκτυπου της πανδημίας στην αγορά εργασίας ήταν η μεγάλη αξιοποίηση του σχεδίου διατήρησης θέσεων εργασίας υπό τη μορφή της στήριξης των μισθών των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων, οι οποίες κλήθηκαν να διατηρήσουν τους υπαλλήλους τους για περίοδο τουλάχιστον διπλάσια από τη χρονική ισχύ των σχεδίων στήριξης.

«Εκτιμούμε ότι το σχέδιο αυτό έσωσε περίπου 26.000 θέσεις εργασίας ή το 6% της εργοδότησης το 2020», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Για τις οικονομικές προοπτικές, ο οίκος εκτιμά ότι η ανάπτυξη της οικονομίας θα στηριχθεί από τη μεγάλη χρηματοδότηση από την ΕΕ, τη σταδιακή ανάκαμψη του τουριστικού τομέα και την ισχυρή μεγέθυνση των υπηρεσιών που δεν σχετίζονται με τον τουρισμό.

Αναφέρεται και στα κονδύλια από το ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ (€1,2 δις μέχρι το 2026) και σημειώνει πως βάσει της προσομοίωσης του οίκου η πλήρης αξιοποίηση των κονδυλίων αυτών θα οδηγήσει σε επιπλέον ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά 0,6% ετησίως για τα έτη 2022 – 2025 και προσθέτει πως ο πραγματικός αντίκτυπος θα είναι μεγαλύτερος γιατί η προσομοίωση δεν υπολογίζει τον πρόσθετο θετικό αντίκτυπο (spillover effects) από άλλες χώρες, που επίσης επωφελούνται από την αυξημένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, καθώς τα οικονομικά οφέλη από τα μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με το σχέδιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ


Αναζήτηση