• Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Τεχνολογία
  • Προσοχή στις αγορές μέσω Facebook συστήνει η ΥΑ&ΠΚ του Υπ. Ενέργειας

Προσοχή στις αγορές μέσω Facebook συστήνει η ΥΑ&ΠΚ του Υπ. Ενέργειας

Τους καταναλωτές να είναι πολύ προσεκτικοί στις αγορές τους μέσω του ιστοχώρου κοινωνικής δικτύωσης facebook, προτρέπει, σε ανακοίνωση της, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (ΥΑ&ΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την όσο το δυνατόν καλύτερη και πληρέστερη προστασία των καταναλωτών.

Αναφέρει, επίσης, ότι η Υπηρεσία, σε ενδεχόμενη παραπλάνηση των καταναλωτών, δεν μπορεί να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες διερεύνησης γιατί τις περισσότερες φορές αδυνατεί να εντοπίσει το πρόσωπο, το οποίο προσφέρει συγκεκριμένα προϊόντα προς πώληση μέσω του facebοοk.

Σημειώνει ότι δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί οποιαδήποτε παράβαση, γιατί, στις πλείστες των περιπτώσεων, δεν πρόκειται για εταιρείες, αλλά για φυσικά πρόσωπα και η πληρωμή των καταναλωτών για τις αγορές τους δεν γίνεται σε κάποια εταιρεία, αλλά σε υπηρεσίες ταχυμεταφορών.

Η Υπηρεσία αναφέρει, τέλος, ότι για περαιτέρω πληροφορίες, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με λειτουργούς της στα τηλέφωνα: 1429 - Γραμμή Καταναλωτή, 22867122 και 22867140.
Αναζήτηση στη "Φ"


| |

Ακολουθήστε τη "Φ" στα social media