• Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Τεχνολογία
  • Διαδικτυο-αστυνομικούς σκοπεύει να αποκτήσει η κυπριακή Αστυνομία

Forum Athletic Dept

Διαδικτυο-αστυνομικούς σκοπεύει να αποκτήσει η κυπριακή Αστυνομία

Στην τοποθέτηση διαδικτυο-αστυνομικών, για αστυνόμευση του διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο, προσανατολίζεται η κυπριακή Αστυνομία, όπως δήλωσε ο Αρχηγός του Σώματος, Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, σε ομιλία του κατά την έναρξη διήμερου διεθνούς συνεδρίου σήμερα στη Λευκωσία με θέμα "Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο - Τάσεις και Απειλές: Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Διαστάσεις".

Εξάλλου, μιλώντας επίσης στην έναρξη του συνεδρίου ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Ιωνάς Νικολάου, είπε πως το 2017 υποβλήθηκαν σχεδόν 1000 καταγγελίες για θέματα ηλεκτρονικού εγκλήματος στη σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα της Αστυνομίας, και πως λόγω της σημαντικής τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια, μέσω της συστηματικής εκπαίδευσης αλλά και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών με άλλα κράτη και οργανισμούς, οι διωκτικές Αρχές στην Κύπρο έχουν διαχειριστεί αυξημένα περιστατικά παιδικής πορνογραφίας.

Στο συνέδριο συμμετέχουν 241 άτομα από τα οποία 43 είναι από το εξωτερικό και αντιπροσωπεύουν 12 διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και 14 Αρχές επιβολής νόμου. Επίσης συμμετέχουν 19 εκπρόσωποι Πρεσβειών. Ανάμεσα στους κύριους ομιλητές στο συνέδριο είναι ηγετικά μέλη από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, όπως EUROPOL, CEPOL, INTERPOL, FRONTEX, το FBI, καθώς και άλλοι επαγγελματίες από υπηρεσίες επιβολής του νόμου, σημαίνοντα μέλη υπηρεσιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς επίσης και διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και ερευνητές από διάφορα πανεπιστήμια, οι οποίοι εξειδικεύονται στον τομέα του εγκλήματος στον Κυβερνοχώρο.

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας ανέφερε στην ομιλία του πως σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών και τον οίκο McAfee, το ηλεκτρονικό έγκλημα στοιχίζει στην παγκόσμια οικονομία σχεδόν 600 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Επίσης, πρόσθεσε, σύμφωνα με την ίδια πηγή το έγκλημα στον κυβερνοχώρο σήμερα επηρεάζει δύο στους τρεις χρήστες που συνδέονται στο διαδίκτυο.

Υπολογίζεται ότι ημερησίως δημιουργούνται και διοχετεύονται στο διαδίκτυο τριακόσιες χιλιάδες έως ένα εκατομμύριο ιοί και άλλα βλαπτικά λογισμικά, είπε ο κ. Χρυσοστόμου.
Υπογράμμισε πως η Αστυνομία Κύπρου διαδραματίζει βασικό ρόλο στην πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, αναφερόμενος στο έργο που επιτελεί το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και το Δικανικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Δεδομένων.

Τόνισε πως η Αστυνομία Κύπρου αναζητά συνεχώς τρόπους για περαιτέρω βελτίωσή της όσον αφορά την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και ως εκ τούτου, στο σύντομο μέλλον, θα δημιουργήσει Μονάδα Ειδικών Επιχειρήσεων.

Σημείωσε πως η ίδρυση της Μονάδας αυτής θα βασίζεται στο βρετανικό μοντέλο λειτουργίας Μονάδας Ειδικών Επιχειρήσεων και θα εστιαστεί στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

Ανέφερε πως στο εγγύς μέλλον το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος θα υπάγεται στη Μονάδα Ειδικών Επιχειρήσεων και, κατ’ επέκταση, θα λάβει ακόμη περισσότερους πόρους που θα το υποβοηθήσουν να είναι πιο αποτελεσματικό στη διερεύνηση όλων των ειδών κυβερνοεγκλημάτων, αλλά και στην αστυνόμευση του διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο, με την τοποθέτηση διαδικτυο-αστυνομικών.

Στο χαιρετισμό του εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, ο κ. Νικολάου είπε πως "με στόχο τη διαφύλαξη του διαδικτύου και των ευκαιριών που μας προσφέρει, ως μέσο ανάπτυξης της επικοινωνίας και διάδοσης των πληροφοριών και ταυτόχρονα την παρεμπόδιση της μετατροπής του σε ένα ανεξέλεγκτο πεδίο δράσης επίδοξων εγκληματιών, η Κυβέρνηση εργάζεται εντατικά για την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος ασφάλειας στον κυβερνοχώρο μέσω σειράς δράσεων, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας".

Υπογράμμισε πως η Εθνική Στρατηγική της Κύπρου συνίσταται κυρίως, στην εδραίωση δομών για την ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών, στην αποδοτική συνεργασία του κράτους με συναρμόδιους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, στη δημιουργία μηχανισμών για άμεση ανταπόκριση σε συμβάντα με τη λειτουργία του εθνικού CERT, στην προστασία των κρίσιμων υποδομών πληροφοριών, στην αποτελεσματική λειτουργία της Αρχής Ψηφιακής Ασφαλείας, στην καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος, καθώς επίσης στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, ιδιαίτερα των νεαρών χρηστών του διαδικτύου.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης "η Κυβέρνηση έχει θέσει τομείς προτεραιότητας για πρόληψη και μείωση του κυβερνοεγκλήματος, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες ενισχύουν την αναφορά εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο από πολίτες και τη συλλογή πληροφοριών για το κυβερνοέγκλημα από τις διωκτικές Αρχές, όπως είναι η δυνατότητα online και τηλεφωνικών καταγγελιών για αδικήματα στο διαδίκτυο και οι συστηματικότεροι έλεγχοι στο διαδίκτυο και αναπτύσσουν περαιτέρω τα διαθέσιμα τεχνικά εργαλεία και λογισμικά προγράμματα για αποτελεσματική διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων, αφού ένα σημαντικό εμπόδιο στην επιτυχή διερεύνησή τους είναι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, όπου ταχύτατα αναπτύσσονται νέες παράνομες εφαρμογές και προγράμματα λογισμικά για επίδοξους εγκληματίες, τα οποία οι διωκτικές Αρχές θα πρέπει να εντοπίσουν άλλα και να διερευνήσουν με επιτυχία.

Επίσης σημείωσε ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρήσεις που στοχεύουν κυρίως στην αναγνώριση θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Ανέφερε ακόμη, μεταξύ άλλων, πως "η Κύπρος, το έτος 2016 αξιολογήθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ για τις δομές της, όσον αφορά στην αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος με πολύ θετικά αποτελέσματα. Απέσπασε πολύ θετικές αναφορές τόσο για τις υπάρχουσες δομές, το προσωπικό και τον διαθέσιμο εξοπλισμό, όσο και για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, κυρίως στον τομέα της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών με την οριζόντια συμβολή όλων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών".

Είπε πως λόγω της σημαντικής τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια, μέσω της συστηματικής εκπαίδευσης αλλά και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών με άλλα κράτη και οργανισμούς, που εξειδικεύονται στο θέμα, οι διωκτικές Αρχές έχουν διαχειριστεί αυξημένα περιστατικά παιδικής πορνογραφίας. "Το έτος 2017, η Αστυνομία διαχειρίστηκε 130 υποθέσεις από τις μόλις 23 που διαχειρίστηκε κατά το έτος 2013. Σημαντικό μέτρο αποτελεί και η λειτουργία πλατφόρμας καταγγελιών, η οποία το 2017 έχει δεχθεί περίπου 1000 καταγγελίες", ανέφερε.

Ο Γενικός Εισαγγελέας, Κώστας Κληρίδης, ανέφερε στο χαιρετισμό του πως η θέσπιση αυστηρών νομοθετικών προνοιών, αν και απαραίτητο εργαλείο στην καταπολέμηση των εγκλημάτων κυβερνοχώρου, δεν είναι από μόνη της αρκετή και πως εκείνο που προέχει είναι η παροχή εφοδίων ώστε να καθίσταται δυνατή η πλήρης, ταχεία και αποτελεσματική διερεύνηση, αποκάλυψη και στοχειοθέτηση των πράξεων εκείνων που συνιστούν τέτοιου είδους εγκλήματα.

"Δεν μπορεί οι εγκληματίες είτε του οργανωμένου, είτε του ατομικού εγκλήματος να αφήνονται να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Κατά τρόπο παρόμοιο με αυτόν που η εξελισσόμενη τεχνολογία αφήνει κενά και παράθυρα ανοικτά προς αξιοποίηση από τους παράνομους επεμβασίες του ηλεκτρονικού χώρου, θα πρέπει επίσης η τεχνολογία να παρέχει και τα μέσα για την έγκαιρη και αποτελεσματική αποκάλυψη και καταστολή τέτοιων φαινομένων", σημείωσε.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του CEPOL, του οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος προάγει την ευρωπαϊκή και διεθνή συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου μέσω της κατάρτισης Ντέτλεφ Σρέντερ, αναφέρθηκε στο χαιρετισμό του τους αυξημένους κινδύνους που υπάρχουν λόγω της μαζικής ψηφιοποίησης, σημειώνοντας πως και η κοινωνική ζωή σήμερα είναι ψηφιακή.

Επεσήμανε πως οι χρήστες του διαδικτύου είναι σήμερα 7,5 δισεκατομμύρια, ενώ οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέρχονται στους 3,2 δισεκατομμύρια και υπογράμμισε την ανάγκη για διασυνοριακή συνεργασία προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο και τα εγκλήματα που διαπράττονται σε αυτόν.

Ακόμη επεσήμανε τη σημασία της εκπαίδευσης και κατάρτισης των μελών των Αρχών επιβολής του νόμου για αντιμετώπιση αυτού του είδους των εγκλημάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ


Αναζήτηση στη "Φ"


| |

Ακολουθήστε τη "Φ" στα social media