έρευνα και η καινοτομία να φτάσει το 1,5% του ΑΕΠ

Στόχος πενταετίας η έρευνα και η καινοτομία να φτάσει το 1,5% του ΑΕΠ, είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, σε χαιρετισμό στην τελετή αποφοίτησης των διδακτορικών φοιτητών του Ινστιτούτου Κύπρου, είπε ότι ο στόχος της Κυβέρνησης είναι όπως, μέσω της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την επόμενη πενταετία η επένδυση στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας φτάσει το 1,5% του ΑΕΠ.

Ο κ. Αναστασιάδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη διεθνή πρωτοβουλία που δεσμεύτηκε να αναλάβει η Κυβέρνηση, διαδραματίζοντας συντονιστικό ρόλο στις προσπάθειες που καταβάλλονται από τις χώρες της περιοχής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της στη Μεσόγειο.

Το έναυσμα για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία δόθηκε από το ιδιαίτερα επιτυχημένο διεθνές συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή που διοργανώθηκε τον περασμένο Μάιο από το Ινστιτούτο Κύπρου, σημείωσε.

Αναφερόμενος στην κυβερνητική στήριξη προς το Ινστιτούτο, επεσήμανε, μεταξύ άλλων, την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2015 του Αναπτυξιακού Επιχειρησιακού Σχεδίου του Ινστιτούτου για τα έτη 2016-2018, την εκμίσθωση τμήματος κρατικής γης για την κάλυψη αναγκών του που αφορούν κτηριακές εγκαταστάσεις, την κρατική χορηγία προς το Ινστιτούτο Κύπρου για την κάλυψη σημαντικού μέρους του προϋπολογισμού του τον οποίο συμπληρώνει μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων.

Σημείωσε περαιτέρω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τον Νοέμβριο του 2017 την αύξηση της κρατικής χορηγίας για το 2017 από 5.5 εκατομμύρια που είχε αρχικά προϋπολογιστεί στα 6 εκατομμύρια, ποσό που έλαβε ως χορηγία και για το 2018.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ακόμα ότι έχει ληφθεί απόφαση όπως οι προτάσεις που θα επιλεγούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για υλοποίηση, μέσω της δράσης “TEAMING” στο Πλαίσιο του Ορίζοντα 2020, λάβουν και ισόποση χρηματοδότηση από την Κυπριακή Δημοκρατία, σε ορίζοντα 15ετίας.

Τόνισε ακόμα ότι η κρατική στήριξη προς τα Κέντρα Αριστείας θα δώσει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν και να εξελιχθούν μέσα σε ένα διαχρονικό πλαίσιο λειτουργίας, επιτρέποντάς τους να προσελκύσουν ικανούς και άριστα καταρτισμένους ερευνητές, αποτελώντας ένα πυρήνα εξάπλωσης επιστημονικής αριστείας και καινοτομίας.

Δυο τέτοια Κέντρα Αριστείας, το KIOS και το RISE βρίσκονται ήδη υπό υλοποίηση με χρηματοδότηση τόσο από τον Ορίζοντα 2020 και άλλες πηγές, όσο και από το κράτος, συνέχισε, προσθέτοντας ότι στο παρόν στάδιο, άλλες 10 κυπριακές προτάσεις, στις δύο εκ των οποίων συντονιστικός φορέας είναι το Ινστιτούτο Κύπρου, και μία τρίτη στην οποία είναι βασικός εταίρος και την οποία συντονίζει το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, έχουν περάσει με επιτυχία το πρώτο στάδιο αξιολόγησης, διεκδικώντας χρηματοδότηση από τον Ορίζοντα 2020, ύψους €15 εκ. εκάστη.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επεσήμανε ότι η επιτυχία αυτή της Κύπρου είναι πολύ σημαντική λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα μας έχει πληθυσμό που αγγίζει μόλις το 0.3% του συνόλου του πληθυσμού των χωρών που συμμετέχουν στη δράση αυτή.

Υπενθύμισε ότι πρόσφατα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση του οικοσυστήματος για την έρευνα και την καινοτομία ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα ενθαρρύνουν την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

Διευκρίνισε ότι το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας θα λειτουργήσει ως το κατ’ εξοχήν συμβουλευτικό όργανο για τον καθορισμό στρατηγικής.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμισε το πακέτο κινήτρων και φορολογικών ελαφρύνσεων που έχει δημιουργηθεί για νεοφυείς (startup) και καινοτόμες επιχειρήσεις, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η επιταχυνόμενη απόσβεση και η φορολογική έκπτωση 50% στην επένδυση, σημειώνοντας πως κρίνεται ως ένα από τα πιο ανταγωνιστικά στην Ευρώπη. Ανέφερε επίσης ότι "προωθήσαμε παράλληλα το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει τους τεχνοβλαστούς (university spinoffs), για να διοχετεύεται η ακαδημαϊκή έρευνα στην αγορά και σχεδιάζουμε την παροχή της δυνατότητας εμπλοκής των ερευνητικών κέντρων στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους".

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στους προγραμματισμούς της πενταετίας που περιλαμβάνουν τη θεσμοθέτηση και στήριξη της ανάπτυξης νέων σχηματισμών παραγωγής καινοτομίας, όπως οι συστάδες επιχειρήσεων clusters, την προώθηση της κατοχύρωσης εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως Venture Capital και Crowd- Funding, την παροχή δυνατότητας για απαλλαγή από το ΦΠΑ της αγοράς μηχανημάτων, μικροεξοπλισμού και υπηρεσιών, που θα χρησιμοποιηθούν για έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, την ενθάρρυνση και παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις, με στόχευση, μεταξύ άλλων, στους τομείς της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: ΚΥΠΕ
Αναζήτηση