• Αρχική
  • Επικαιρότητα
  • Τεχνολογία
  • Τμ. Αλιείας: Εφαρμογή για smartphones για επαγγελματίες και ερασιτέχνες ψαράδες
επαγγελματίες και ερασιτέχνες ψαράδες

Τμ. Αλιείας: Εφαρμογή για smartphones για επαγγελματίες και ερασιτέχνες ψαράδες

Διαγωνισμό για την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής για smartphones και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το οποίο θα επιτρέπει σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες ψαράδες μεταξύ άλλων να καταγράφουν τα αλιευτικά τους ταξίδια και στους επαγγελματίες να υποβάλουν «δελτία πώλησης» σε τελικούς καταναλωτές, προκήρυξε το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ).

Η εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στις €71.500, ενώ η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 22 Ιανουαρίου. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 21 μήνες.

Βάσει των εγγράφων του διαγωνισμού, η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα – SmartPhone του ΤΑΘΕ, θα αποτελεί μία ολοκληρωμένη υπηρεσία που θα παρέχει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες και ερασιτέχνες ψαράδες να καταγράφουν και να αποστέλλουν τα αλιευτικά ταξίδια μέσω του κινητού τους τηλεφώνου, να χειρίζονται το βασικό Εργαλείο της εφαρμογής, τη συμπλήρωση και διαβίβαση προς τις Αρμόδιες Αρχές ημερολογίου αλιευτικών δραστηριοτήτων, να καταγράφουν την πορεία του αλιευτικού τους ταξιδιού, καθώς και την υποβολή “Δελτίων Πώλησης” από επαγγελματίες αλιείς σε τελικούς καταναλωτές.

Πέραν από τις βασικές λειτουργίες, η εφαρμογή θα έχει τη δυνατότητα αναβάθμισης και προσθήκης λειτουργιών σε μεταγενέστερο στάδιο, σύνδεσης με άλλες εφαρμογές ή δημιουργία toolpack, αλλά και επεξεργασία των πληροφοριών από διαχειριστές και δυνατότητα σύνδεσης του συστήματος με τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων του ΤΑΘΕ για αυτόματη αποστολή δεδομένων που θα συλλέγονται.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η εφαρμογή ανάλογα με το είδος του σκάφους θα καταγράφει διαφορετικές πληροφορίες, με τις βασικές πληροφορίες να αφορούν το ταξίδι, ώρα και ημέρα αναχώρησης από το λιμάνι και ώρα επιστροφής, είδος αλιευτικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε, , ώρα αλίευσης (χρόνος ρίψης και ανάσυρσης εργαλείων), τις αλιευτικές δραστηριότητες και τα είδη που αλιεύθηκαν.

Πρόσθετες πληροφορίες ανάλογα με την κατηγοριοποίηση που θα δίνεται από διαχειριστή θα μπορούσε να είναι η καταγραφή των συντεταγμένων σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και οι υποβολή δεδομένων που αφορούν σε ενέργειες πώλησης/αγοράς αλιευμάτων ως δραστηριότητες μετά την εκφόρτωση. Οι πληροφορίες που θα καταχωρούνται στα δελτία πώλησης θα αφορούν την ημέρα εκφόρτωσης και πώλησης, τα είδη, την ποσότητα σε κιλά και αριθμό, την παρουσίαση, και χρήση

Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα για σύνδεση με την ιστοσελίδα του Τμήματος, ενημέρωση για ανανέωση της άδειας και σύνδεση με JCC και Αριάδνη για πληρωμή, ενημέρωση για τον καιρό, πρόσβαση σε βιβλιοθήκη με τους κανονισμούς και όρους των αδειών, αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων από το Κέντρο προς τον χρήστη (push notifications), αποστολή πληροφοριών στο ΤΑΘΕ ως παράπονα ή whistleblowing (συμπεριλαμβανομένου και οπτικοακουστικού υλικού που μπορεί να ληφθεί από το κινητό του χρήστη) και δυνατότητα αποστολής alerts στην περίπτωση που παραβιάζονται οι πρόνοιες της Νομοθεσίας (απαγορευμένη περιοχή/απαγορευμένες ώρες-ημέρες/, αγορά απαγορευμένων αλιευμάτων, αγορά/πώληση παραπάνω της επιτρεπόμενης ποσότητας-ποσού από επαγγελματία αλιέα κλπ).

Στην εφαρμογή θα υπάρχει δυνατότητα προβολής Θέσης του χρήστη πάνω στον χάρτη, με τη λειτουργία αυτή να ενεργοποιείται κατά την έναρξη του αλιευτικού ταξιδίου και θα απενεργοποιείται με τη λήξη. Η εφαρμογή θα συνδέεται στον χάρτη βάση των τύπων άδειας των χρηστών.

Πηγή: ΚΥΠΕ
Αναζήτηση στη "Φ"


| |

Ακολουθήστε τη "Φ" στα social media