Η ΕΕ ξεπερνά για 2η χρονιά της ΗΠΑ σε καινοτομία, μέτρια καινοτόμος η Κύπρος ανάμεσα στους 27

Η ΕΕ ξεπερνά για 2η χρονιά της ΗΠΑ σε καινοτομία, μέτρια καινοτόμος η Κύπρος ανάμεσα στους 27Τον Ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων καινοτομίας 2020, ο οποίος δείχνει ότι οι επιδόσεις στην καινοτομία συνεχίζουν να βελτιώνονται σε ολόκληρη την ΕΕ, ξεπερνώντας για δεύτερη χρονιά τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι όμως τη Νότια Κορέα, Αυστραλία και Ιαπωνία, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Κομισιόν.

Τα αποτελέσματα, τα οποία καλύπτουν δεδομένα από το 2019 και περιλαμβάνουν θεματικά κεφάλαια για τα Κράτη Μέλη. Ειδικά για την Κύπρο καταγράφεται εκ νέου ότι είναι "μέτριος καινοτόμος", με ετήσια επίδοση στο 97% σε σχέση με το μέσο όρο του 2012 (συγκεκριμένο έτος αναφοράς για τους δείκτες καινοτομίας) και 89% σε σχέση με το μέσο όρο του 2019.

Το κεφάλαιο για την Κύπρο καταγράφει τα "ελκυστικά ερευνητικά συστήματα, πνευματικά περιουσιακά στοιχεία και ανθρώπινους πόρους" που είναι οι ισχυρότερες διαστάσεις καινοτομίας. Επιπλέον η Κύπρος βαθμολογείται ιδιαίτερα καλά τις εφαρμογές εμπορικών σημάτων, τις διεθνείς επιστημονικές εκδόσεις, τον πληθυσμό με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την απασχόληση σε δραστηριότητες έντασης γνώσης. Ωστόσο οι διασυνδέσεις, η απασχόληση, η χρηματοδότηση και η υποστήριξη είναι οι πιο αδύναμες διαστάσεις της καινοτομίας. Συνολικά, οι χαμηλότερες βαθμολογίες δεικτών της Κύπρου περιλαμβάνουν την απασχόληση σε ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις καινοτόμων τομέων, τις δαπάνες Ε & Α (R&D - έρευνα και ανάπτυξη) στον επιχειρηματικό τομέα, την ιδιωτική συγχρηματοδότηση δημόσιων δαπανών Ε & Α και τις δαπάνες Ε & Α στο δημόσιο τομέα.

Σε ότι αφορά τις διαρθρωτικές διαφορές με την ΕΕ, η Κύπρος παρουσιάζει την υψηλότερη θετική διαφορά για την ΕΕ στις καθαρές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων, τη μέση ετήσια μεταβολή στο ΑΕΠ και τον μερίδιο κύκλου εργασιών των ΜΜΕ και τη μεγαλύτερη αρνητική διαφορά στις κορυφαίες επιχειρήσεις δαπανών Ε & Α, το μερίδιο απασχόλησης υψηλής και μεσαίας μεταποίησης υψηλής τεχνολογίας και το μερίδιο απασχόλησης στη μεταποίηση.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα είναι "ένας μέτριος καινοτόμος" με 83% του μέσου όρου της ΕΕ με έτος αναφοράς το 2012 και 77% με έτος αναφοράς το 2019. Με την πάροδο του χρόνου, οι επιδόσεις αυξήθηκαν σε σχέση με την ΕΕ, αναφέρεται.

Η διασύνδεση και οι καινοτόμοι είναι οι ισχυρότερες διαστάσεις καινοτομίας όπου η Ελλάδα αποδίδει πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερα καλά σε Καινοτόμες ΜΜΕ, καινοτομίες μάρκετινγκ και πωλήσεις. Τα πνευματικά στοιχεία, το φιλικό προς την καινοτομία περιβάλλον και οι επιπτώσεις στην απασχόληση είναι οι πιο αδύναμες διαστάσεις της καινοτομίας. Οι χαμηλότερες βαθμολογίες δεικτών της Ελλάδας αφορούν τους φοιτητές διδακτορικών, εξαγωγές προϊόντων μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας, εφαρμογές σχεδιασμού και κεφαλαιουχικές δαπάνες επιχειρήσεων.

Η Ελλάδα παρουσιάζει την υψηλότερη θετική διαφορά στην ΕΕ στη δημιουργία επιχειρήσεων, το μερίδιο απασχόλησης στις υπηρεσίες και τη μέση ετήσια μεταβολή στο ΑΕΠ και τη μεγαλύτερη αρνητική διαφορά στις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης στις κορυφαίες επιχειρήσεις, τ μερίδιο προστιθέμενης αξίας επιχειρήσεων που ελέγχονται από το εξωτερικό και μερίδιο απασχόλησης στην υψηλή και μέση τεχνολογία.

Στην ΕΕ, οι επιδόσεις της καινοτομίας συνεχίζουν να αυξάνονται με σταθερό ρυθμό. Η απόδοση μεταξύ των κρατών μελών συγκλίνει, μια τάση που αυξάνεται.

Ο φετινός πίνακας αποτελεσμάτων χαρακτηρίζεται από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Αυτό είχε μικρό αντίκτυπο στις μέσες επιδόσεις καινοτομίας της ΕΕ, αλλά δεν επηρέασε τη σχετική απόδοση των κρατών μελών σε σχέση με τις παγκόσμιες επιδόσεις της ΕΕ.

Η Σουηδία συνεχίζει να είναι ηγέτης της καινοτομίας της ΕΕ, ακολουθούμενη από τη Φινλανδία, τη Δανία και τις Κάτω Χώρες. Φέτος, το Λουξεμβούργο (προηγουμένως Ισχυρός Καινοτόμος) εντάσσεται στην ομάδα Ηγετών Καινοτομίας, ενώ η Πορτογαλία (προηγουμένως Μέτρια Καινοτόμος) συμμετέχει στην ομάδα Ισχυρών Καινοτόμων.

Κατά μέσο όρο, οι επιδόσεις καινοτομίας της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 8,9% από το 2012. Από το 2012, οι επιδόσεις καινοτομίας αυξήθηκαν σε 24 χώρες της ΕΕ. Η απόδοση έχει αυξηθεί περισσότερο στη Λιθουανία, τη Μάλτα, τη Λετονία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ΕΕ έχει ξεπεράσει για δεύτερη χρονιά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ΕΕ συνεχίζει να έχει προβάδισμα επιδόσεων έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας, της Βραζιλίας, της Ρωσίας, της Νότιας Αφρικής και της Ινδίας. Από το 2012, το χάσμα επιδόσεων της ΕΕ με τη Νότια Κορέα, την Αυστραλία και την Ιαπωνία έχει αυξηθεί, ενώ το προβάδισμα των επιδόσεων της ΕΕ έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας, της Βραζιλίας, της Ρωσίας και της Νότιας Αφρικής έχει μειωθεί. Η Κίνα είχε τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης των επιδόσεων στην καινοτομία μεταξύ των κυριότερων ανταγωνιστών της ΕΕ από το 2012, αυξανόμενος περισσότερο από πέντε φορές από αυτόν της ΕΕ

Σε επιλεγμένους τομείς καινοτομίας, οι ηγέτες της ΕΕ είναι: Σουηδία - ανθρώπινοι πόροι. Λουξεμβούργο - ελκυστικά ερευνητικά συστήματα · πνευματικά περιουσιακά στοιχεία Δανία - φιλικό προς την καινοτομία περιβάλλον χρηματοδότηση και υποστήριξη · Γερμανία - σταθερές επενδύσεις Πορτογαλία - καινοτομία σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις · Αυστρία - δεσμοί και συνεργασία · Ιρλανδία - επιπτώσεις στην απασχόληση και επιπτώσεις στις πωλήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ


Αναζήτηση