Η Κύπρος 20η στον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ

Η Κύπρος 20η στον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ


Η Κύπρος κατατάσσεται 20ή μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ στην έκδοση του δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) για το 2022, ανεβαίνοντας μία θέση σε σχέση με το 2021.

Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι η σχετική πρόοδος της χώρας, λαμβανομένου υπόψη του σημείου εκκίνησής της, υπερβαίνει το αναμενόμενο ποσοστό, στοιχείο που υποδηλώνει ότι συγκλίνει με τον μέσο όρο της ΕΕ. Η Κύπρος έχει βελτιώσει τις επιδόσεις της σε όλες σχεδόν τις διαστάσεις του δείκτη DESI, παρότι στις περισσότερες περιπτώσεις η βαθμολογία της εξακολουθεί να είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η πιο αξιοσημείωτη πρόοδος σημειώθηκε στους τομείς της συνδεσιμότητας, της ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.

Η Κύπρος κατατάσσεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ στη διείσδυση κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών και έχει βελτιώσει την κάλυψή της σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (Very High Capacity Networks - VHCN). Έχει επίσης υψηλή βαθμολογία στους δείκτες ετοιμότητας 5G (67 %) και σχετικής κάλυψης (75 %).

Ωστόσο, η κάλυψη από VHCN εξακολουθεί να απέχει πολύ τόσο από τον μέσο όρο της ΕΕ όσο και από τον στόχο για την ψηφιακή δεκαετία της ΕΕ, ο οποίος συνίσταται στην εξασφάλιση της κάλυψης όλων των ευρωπαϊκών νοικοκυριών από δίκτυο Gigabit και όλων των κατοικημένων περιοχών από δίκτυο 5G έως το 2030.

Η Κύπρος, παρότι έχει βελτιώσει τη βαθμολογία της τα τελευταία έτη, εξακολουθεί να υπολείπεται του μέσου όρου της ΕΕ όσον αφορά τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Ένας στους δύο Κύπριους δεν διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Όπως αναφέρεται, απαιτείται σημαντική αλλαγή ρυθμού στην προσπάθεια της χώρας να βελτιώσει τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών της.

Το 66% των κυπριακών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και έχουν βασικό τουλάχιστον επίπεδο ψηφιακής έντασης, ποσοστό που υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ (55%).

Η Κύπρος έχει ήδη θέσει ισχυρά θεμέλια για τη συμβολή της στον στόχο της ψηφιακής δεκαετίας της ΕΕ για επίτευξη τουλάχιστον βασικού επιπέδου ψηφιακής έντασης σε πάνω από το 90% των ΜΜΕ. Περίπου το 63% των Κυπρίων ήδη αλληλεπιδρούν ψηφιακά με τις δημόσιες υπηρεσίες, ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (65%).

Οι επιδόσεις της Κύπρου όσον αφορά τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις δείχνουν ότι η χώρα πρέπει να συνεχίσει τις υπό εξέλιξη προσπάθειές της για να επιτύχει τον στόχο της ψηφιακής δεκαετίας για 100% διαδικτυακή παροχή βασικών δημόσιων υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ έως το 2030.

Σημειώνεται επίσης, ότι η «Ψηφιακή στρατηγική για την Κύπρο (2020-2025)» υπό την αρμοδιότητα του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΕΚΨΠ) αναμένεται να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανεκτικότητας (ΣΑΑ), τον Δεκέμβριο του 2021, η Κύπρος εξέδωσε το έγγραφο «Ψηφιακές δεξιότητες — Εθνικό σχέδιο δράσης 2021-2025» για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων ολόκληρου του πληθυσμού της. Το ΣΑΑ της Κύπρου έχει συνολική αξία €1,2 δισ., εκ των οποίων τα €282 εκατ. προορίζονται για την ψηφιακή μετάβαση. Αυτό σημαίνει ότι η ψηφιακή μετάβαση αντιπροσωπεύει το 23% του ΣΑΑ, ποσοστό που υπερβαίνει τον στόχο της ΕΕ του 20%.

Πηγή: ΚΥΠΕ


ΑναζήτησηCopyright © 2010 -

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ISSN 1986-213X (print) - ISSN 1986-2148 (online)

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή, απόδοση του περιεχομένου (κειμένου ή φωτογραφίας) με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφηση ή άλλο, χωρίς τη γραπτή έγκριση ή άδεια της "Φωνής".