Προκυρήξεις

Προκυρήξεις

Ερπετολογικός Σύνδεσμος Κύπρου

Ερπετολογικός Σύνδεσμος Κύπρου

Ο Ερπετολογικός Σύνδεσμος Κύπρου (ΕΣΚ), ζητά να προσλάβει άτομο,  υπεύθυνο για το Ερπετολογικό Πάρκο (ΕΠ) στο Νέο Χωριό, στην Επαρχία Πάφου.

Βασικά καθήκοντα:

 • Επίβλεψη και λειτουργία του ΕΠ
 • Καθημερινή φροντίδα των ζώων που θα φιλοξενούνται στο ΕΠ. ΝΑ σημειωθεί πως στο ΕΠ θα φιλοξενούνται μόνο κυπριακά ερπετά και αμφίβια (φίδια, σαύρες, χελώνες, βατράχια). Στην λέξη «Φροντίδα» περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και σίτιση των ζώων, ο καθαρισμός των κλωβών, η περίθαλψη σε περίπτωση σε συνεργασία με Κτηνίατρο, κτλ
 • Ξενάγηση ομάδων και ενημέρωση επισκεπτών σε θέματα ερπετών
 • Συνεργασία με τους φροντιστές του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέου Χωριού, για την διατήρηση των χώρων του ΕΠ καθαρούς
 • Πώληση εισιτηρίων εισόδου στο ΕΠ
 • Λειτουργία του καταστήματος πώλησης αναμνηστικών του ΕΠ

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο ανώτατης σχολής σε σχετικό επιστημονικό τομέα (πχ. Βιολογία, Οικολογία, Περιβαλλοντικές επιστήμες)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία, γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα χειρισμού ερπετών, βιολογίας και συμπεριφοράς τους
 • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών, στον προφορικό και γραπτό λόγο
 • Ευχάριστος και κοινωνικός χαρακτήρας
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες για παρουσιάσεις / επεξηγήσεις / ενημερώσεις των επισκεπτών του ΕΠ στα θέματα ερπετών

Επιπρόσθετα προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετική επιστήμη
 • Πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών

Πληροφορίες σύμβασης:

 • Ώρες απασχόλησης: τις ώρες λειτουργίας του ΕΠ, (8:00 – 17:00)
 • Συμβόλαιο: 1 έτος (με δυνατότητα ανανέωσης)
 • Μισθός: αναλόγως προσόντων
 • Τοποθεσία: Κοινοτικό Συμβούλιο Νέου Χωρίου, Πάφος

Διαδικασία αίτησης:

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και μια συνοδευτική επιστολή (όχι περισσότερο από μια σελίδα), που να επεξηγεί τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με τον ΕΣΚ και γιατί είναι κατάλληλοι για τη θέση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: HerpetSocietyCy@gmail.com

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 29/02/2020

Ημερομηνία έναρξης συμβολαίου εργοδότησης: Απρίλιος 2020

Σημειώνεται ότι, ο ΕΣΚ θα επικοινωνήσει μόνο με υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια και οι οποίοι θα προσκληθούν σε συνέντευξη. 


Αναζήτηση